Tietosuojailmoitus: Alumnitietojen käsittely

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/379, artiklat 13 ja 14)

Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin, mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietojasi ja miten niitä käsittelemme. Henkilötietoa on kaikki se tieto, josta sinut voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

Käsittelemme henkilötietojasi Vaasan ammattikorkeakoulun työelämäyhteyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä alumnitoiminnan toteuttamiseksi ja siitä viestimiseksi. Toimintaamme kuuluu erilaiset alumnien tapahtumat ja tapaamiset, vierailijaluonnoitsijapankin ylläpito sekä opiskelijoille tarjottava yhteistyötoiminta.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyiltä saatuun suostumukseen.

Mitä henkilötietojasi käsittelemme?

Alumnirekisteriin kuuluvat henkilöt ovat opiskelleet tai työskennelleet Vaasan ammattikorkeakoulussa tai sitä edeltävissä oppilaitoksissa.

Käsittelemme tehtäviemme hoitamisen kannalta vain tarpeellisia alumnien henkilötietoja. Näitä ovat:

 • Perustiedot: nimi- ja yhteystiedot
 • Koulutustiedot: koulutusala, tutkinto, opintojen aloitus- ja päättymisvuosi
 • Tiedot nykyisestä työtehtävästä ja / tai työnantajasta: nykyinen työpaikka, aloitusvuosi, työpaikan toimiala, työn tehtävänimike, keskeiset työtehtävät
 • Kiinnostus alumni- ja yhteistyötoimintaan:
  • vierailuluennoitsijana toimiminen,
  • yritysvierailujen järjestäminen,
  • opiskelijoihin liittyvä yhteistyö (harjoittelupaikoista ja avoimista työpaikoista ilmoittaminen, opinnäytetyötoimeksiannot, projektitoimeksiannot)
 • Lupa tiedotus- ja markkinointiviestintään

Mistä saamme henkilötietosi?

Henkilötiedot on saatu Vaasan ammattikorkeakoulun alumnitoiminnan verkkosivuilla olevan lomakkeen täyttäneiltä henkilöitä.

Kenelle henkilötietojasi luovutetaan?

Alumnitietoja ei luovuteta Vaasan ammattikorkeakoulun ulkopuolelle.

Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme tietojasi alumnijäsenyyden keston ajan.

Miten suojaamme henkilötietojasi?

Henkilötietojesi käsittelyssä huolehditaan siitä, että yksityisyyttäsi ei vaaranneta. Tietoja säilytetään aina niin, että lain edellytykset ja asianmukaiset tietoturvavaatimukset täyttyvät.

Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tietoja työtehtäviensä puolesta tarvitsevat.

Käytämmekö automaattista päätöksentekoa?

Henkilötietojen käsittelyssä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

Oikeutesi rekisteröitynä

Kun käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • tutustua ja tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
 • pyytää tietojesi oikaisemista
 • vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
 • peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöt tehdään VAMKin tietosuojavastaavalle. Yhteystiedot alla.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: 
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab (Y-tunnus: 2267669-3)
Wolffintie 30
65200 Vaasa
Puhelin +358 207 663 300

Rekisterinpitäjän edustaja: 

Henkilön tunnistetta kati.komulainen@vamk.fi ei löydy. Tarkista lyhytkoodi.

Alumnirekisterin vastuuhenkilö: Sanna Eronen, Koulutusjohtaja (sanna.eronen@vamk.fi, +358 207 663 626)

Alumnirekisterin yhteyshenkilö:

Henkilön tunnistetta emilia.makitalo@vamk.fi ei löydy. Tarkista lyhytkoodi.

Tietosuojavastaava:

Henkilön tunnistetta tietosuojavastaava@vamk.fi ei löydy. Tarkista lyhytkoodi.

 

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty 9.8.2023.