Akkukäytöt

Akut ovat aina osana ympäröivää sähköjärjestelmäänsä. Akut voivat olla osa sähköverkkoa tai niitä käytetään erillisissä järjestelmissä. Akkuja käytettäessä tarvitaan aina akun hallintajärjestelmä (BMS) ja useimmiten sähkö- ja tehoelektroniikka akun varsinaisessa käytössä. Tällä opintojaksolla tutustutaan akkujen käyttöön ympäröivän sähköisen järjestelmän näkökulmasta.

Rgb check väri

Hyödyt

 • Opintojakson jälkeen tiedät akkujen ja sähköisen voimalinjan perusteet ja sanaston.
 • Tiedät akkukäytön roolin sähköverkon tukemisessa pätötehovajeen ja loistehosäädön osalta.
 • Ymmärrät myös akkujen toiminnasta sähkö- ja tehoelektroniikassa.
 • Osaat myös selittää akun hallintajärjestelmän (BMS) merkityksen akkujen hallinnassa, turvallisuudessa sekä kestävyydessä.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu työssäkäyville tai työmarkkinoiden ulkopuolella oleville henkilöille.
Jotpa akkujen arvoketju

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

 • Tiedät akkujen ja sähköisen voimalinjan perusteet ja sanaston.
 • Tiedät akkukäytön roolin sähköverkon tukemisessa pätötehovajeen ja loistehosäädön osalta.
 • Ymmärrät myös akkujen toiminnasta sähkö- ja tehoelektroniikassa.
 • Osaat myös selittää akun hallintajärjestelmän (BMS) merkityksen akkujen hallinnassa, turvallisuudessa sekä kestävyydessä.
Kuvaus

Sisältö

 • Luennot ja harjoitukset opettajan opastuksen mukaisesti

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Opetus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena, joka taltioidaan ja/tai ohjattuina verkko-opintojaksoina. Kohdealueena on koko Suomi ja KV-osaajat. Yhtä opintopistettä kohden on 4 oppituntia ja opiskelijan työmäärän pääpaino on työelämälähtöisissä soveltavissa tehtävissä ja itseopiskelumateriaaleissa. Tavoitteena on, että koulutusjaksossa hankittu akkuosaaminen on laajasti skaalattavissa eri toimialoille. Osallistujat voivat osallistua yhteen tai useampaan opintojaksoon tai suorittaa halutessaan koko opintokokonaisuuden. Koulutukselle luodaan oma internetsivu, jota kaikki toteuttajat voivat jakaa eteenpäin omissa kanavissaan ja mistä löytyy ohjeet ja linkit toteutuksiin ja kyseisen toteuttajan opiskelijavalintaan.

Opiskelumateriaali

 • Opettajan ilmoittama materiaali

Aikataulu ja paikka

 • Arki-iltaisin (ma-to klo 16:00 jälkeen) 6.5-31.5.2024 välisenä aikana Zoom/Teams, Moodle

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat rahoittaja.

Lisätietoja opintojaksosta:

Juha Ramsila

Lehtori

Tekniikka | Sähkö- ja automaatiotekniikka

juha.ramsila@vamk.fi | +358 207 663 623

Akkukäytöt

0,00 

5 op

Yhteistyökumppanit:

Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutus alkaa Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä toisen asteen oppilaitos Vamian yhteistyönä.

Centria tunnus rgb fi

01 lab eng cmyk (1)

Oy eduvamia ab logo