Tietojenkäsittelyn väylä

Tietojenkäsittelyn VAMK-väylä tarjoaa loistavan mahdollisuuden toisen asteen opiskelijalle, joka haluaa aloittaa korkeakouluopinnot jo ennen valmistumistaan. Näiden verkko-opintojen avulla voit tutustua korkeakoulumaailmaan, suorittaa opintoja valmiiksi omalla aikataululla ja hakea suoraan tutkintoon erillishaussa ilman valintakoetta. Tukenasi ovat väyläohjaaja ja opintojaksojen opettajat.

Ikoni lippu oranssi

Tietojenkäsittelyn opinnot avaavat monia urapolkuja

 • saat ammattitaitoa ja lisää osaamista tietotekniselle alalle
 • opit suunnittelemaan ja toteuttamaan verkkosivustoja
 • saat valmiudet sisällöntuottamiseen verkkoon erilaisiin käyttötarkoituksiin
 • opit toteuttamaan mediaelementtejä 2D- ja 3D-grafiikalla, animaatioita ja lisättyä todellisuutta
 • suoritettuasi 15 op ja toisen asteen tutkinnon voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.
Ikoni ihminen tsek oranssi

Sinulle, joka

 • Olet suorittamassa toisen asteen tutkintoa, kuten lukiota tai ammatillista koulutusta
 • Haluat laajentaa osaamistasi tietojenkäsittelyn alalla ja testata onko se juuri sinun alasi.
 • Haluat varmistaa opiskelupaikan VAMKissa tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa ilman valintakoetta.
Kuvaus

Sisältö

Väyläopinnoissa (15 op) op verkkosivujen ja -palveluiden toteutustekniikoita, sisällöntuotantoa, hakukoneoptimointia sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja julkaisemaan käyttäjäystävällisen ja houkuttelevan verkkosivuston. Opit tuottamaan sisältöä verkkopalveluihin ja sosiaalisen median kanaville luomalla, kuvaamalla, muokkaamalla ja mallintamalla mediaelementtejä. Opinnoissa toteutat sivustoja, 2D- ja 3D-grafiikkateoksia, kuvia, animaatioita, efektejä ja kuvakollaaseja verkossa julkaistavaksi.

Tietojenkäsittelyn väyläopinnot koostuvat 3 opintojaksosta. Tarkempia tietoja opintojaksojen sisällöstä ja suoritustavoista löydät kunkin opintojakson tiedoista.

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali ja suoritettavat tehtävät
 • tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • portfolion laatiminen
 • tarkemmat kuvaukset kunkin opintojakson tiedoissa.

Aikataulu ja toteutus

Opintojaksojen (15 op) suorittamisen voi aloittaa syyskuusta 2024 alkaen non-stop toteutuksena.

Orientaatiopäivät:

Orientaatiopäivillä saat opastusta väyläohjaajaltasi ja tutustut muihin väyläopiskelijoihin.

Linkki etätapaamiseen

 • 21.8.2024 klo 12.-14.00
 • 14.10.2024
 • 13.1.2024
 • 10.3.2025

Ilmoittautuminen

Väyläopintoihin ilmoittaudutaan tämän tuotekortin kautta. Riittää, että ilmoittaudut kerran, jolloin saat oikeuden suorittaa 15 op kokonaisuuden. Saat sähköpostitse tarkemmat ohjeet yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisesta ja orientaatiopäivistä.

Tietojenkäsittelyn väylä

0,00 

15 op

Valittavat opintojaksot

Verkkoympäristön ohjelmointi 5 op | 2.9.2024-30.4.2025 nonstop

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • hyödyntää semanttisesti HTML-kieltä ja luoda sivuille erilaisia elementtejä. CSS-tyylikielen avulla opiskelija oppii luomaan helposti käytettävän ja ulkonäöltään houkuttelevan web-sivun.
 • myös julkaista sivut www-palvelimella.
 • Opiskelija tutustuu myös hakukoneoptimoinnin perusteisiin.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • hyväksytty/hylätty

Aikataulu ja paikka

 • Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja nonstop-tyyppisesti koko lukuvuoden. Opiskelija perehtyy annettujen materiaalien (teksti, video, linkit) avulla kuhunkin aihealueeseen ja tekee siihen liittyvät tehtävät. Opintojakson lopuksi opiskelija toteuttaa projektin.

Lisätietoja opintojaksosta:

Tero Ulvinen

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

tero.ulvinen@vamk.fi | +358 207 663 644

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

3D + AR 5 op | 2.9.2024-30.4.2025 nonstop

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • 3D-grafiikan periaatteet, työtavat ja osaat mallintaa 3D-elementtejä ja kokonaisuuksia sekä 3D-animaatioita.
 • lisätyn todellisuuden ominaisuudet, käyttötavat ja tekniikat.
 • hyödyntää 3D-mallinnusmenetelmiä, teksturointia, valaistusta, renderöintiä ja kameratoimintoja.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä.
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit

Opiskelumateriaali

 • Verkkomateriaalit (artikkelit, dokumentit, videot)

Arviointi

 • Hyväksytty/hylätty
 • Arviointi kerran kuukaudessa.

Aikataulu ja paikka

 • Opiskelu tapahtuu itsenäisesti nonstop verkko-opintoina oman aikataulusi mukaan lukuvuoden aikana. 

Lisätietoja opintojaksosta:

Päivi Rajala

Yliopettaja

Liiketalous | Tietojenkäsittely

paivi.rajala@vamk.fi | +358 207 663 566

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Graafinen web-tuotanto 5 op | 2.9.2024-30.4.2025 nonstop

Opintojakson suoritettuasi:

 • Ymmärrät digitaalisen kuvankäsittelyn perusominaisuudet ja keskeiset käsitteet. 
 • Hallitset kuvankäsittelyn perustoiminnot kuvankäsittelyohjelmalla,  
 • Osaat luoda, kuvata ja muokata kuvia käyttötarkoitukseen sopiviksi sekä julkaistaviksi eri medioissa 
 • Osaat toteuttaa mediaelementtejä verkkojulkaisuihin. 

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja harjoitustyöt
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä.

Opiskelumateriaali

 • Verkkomateriaalit (artikkelit, dokumentit, videotallenteet) 

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty
 • Opiskelija saa hyväksytyn suoritusmerkinnän, kun hän on suorittanut tehtävät
 • Arviointi kerran kuukaudessa.

Aikataulu ja paikka

 • non-stop toteutus, itsenäinen opiskelu verkossa.

Lisätietoja opintojaksosta:

Päivi Rajala

Yliopettaja

Liiketalous | Tietojenkäsittely

paivi.rajala@vamk.fi | +358 207 663 566

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Väyläohjaajan yhteystiedot

Jukka Niittykoski

Koulutuspäällikkö

Liiketalous | Liiketalous

jukka.niittykoski@vamk.fi | +358 207 663 516

Hakemiseen liittyvät lisätiedot

avoin@vamk.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.