Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja elinkaarilaskenta

Opintojaksolla perehdytään tuulivoimantuotannon hiilijalanjälkeen ja elinkaarilaskentaan. Opintojakson toinen kokonaisuus sisältää tuulivoimahankkeisiin olennaisena osana kuuluvan ympäristövaikutusten arvioinnin ja siihen liittyvän lainsäädännön, kuten kaavoituksen, YVA-menettelyn ja luvituksen.
Tämä opintojakso on osa Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutusta.Katso koulutuskokonaisuus tästä
Selkeys

Hyödyt

 • Opintojaksolla saat kokonaisvaltaisen käsityksen tuulivoimahankkeiden moninaisista positiivisista ja negatiivisista ympäristövaikutuksista.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla), jotka työskentelevät tuulivoima-alalla tai ovat kiinnostuneita siirtymään alalle.
 • Koulutus sopii korkeakouluopintoja suunnitteleville tai tuulivoima-alalta lisäosaamista haluaville korkeakoulutetuille.
 • Koulutukseen voivat hakeutua myös lisäosaamista hakevat ammatillisesti koulutetut henkilöt.
 • Päätoimisia tutkinto-opiskelijoita ei voida valita koulutuskokonaisuuteen.

Kuvaus

Sisältö

 • Opintojakson suoritettuasi tunnet eri ympäristövaikutusten toimintamekanismeja ja lainsäädäntöä sekä ymmärrät tuulivoimahankkeiden vaikutukset luonnonympäristöön. Hallitset tuulivoimahankkeiden elinkaarilaskennan perusteet ja tunnistat paikkatieto-ohjelmistojen mahdollisuudet tuulivoimahankkeissa.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Ryhmätyöt verkko-opetuksena
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Tiimityöskentely harjoitusten yhteydessä
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit
 • Opiskelijan laatima portfolio oppimisestaan

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Opettajan antama luentomateriaali

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
 • Opintojaksolla arvioidaan henkilökohtaisen oppimisportfolion suoritus.

Aikataulu ja paikka

 • Opintojakso suoritetaan 8/2024 – 3/2025 välisenä aikana.
 • Kontaktiopetus verkko-opintoina arki-iltaisin 16:30 – 18:00.

Lisätietoja opintojaksosta:

Jan Nyman

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

jan.nyman@vamk.fi | +358 207 663 683

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 

Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja elinkaarilaskenta

0,00 

5 op

Yhteistyökumppanit:

Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus alkaa yhteistyössä sekä Vaasan ammattikorkeakoulun että Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä kahdella eri toteutuskerralla 32 opintopisteen AMK-tasoisen koulutuskokonaisuuden, joka jakautuu kahdeksaan opintojaksoon.

Turku amk eng (1)                                     

Rahoittajat:

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat.

 

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus                                    Fi euroopan unionin rahoittama rgb monochrome