Ympäristöteknologia, insinööri AMK

Haluatko ratkoa teknologiateollisuuden ongelmia uudella tavalla?

Rgb ympäristöteknologia väri

Kiertotalous ja hiililaskenta

Ympäristöteknologiassa opit ajattelemaan kiertotalouden näkökulmasta ja suorittamaan hiililaskentaa.

Rgb ympäristöteknologia väri

Kaupunkisuunnittelua ympäristön ehdoilla

Ympäristöteknologiassa opit suunnittelemaan maankäyttöä ekologisesti kestävästi. Osaat myös hyödyntää yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristötekniikka.

Rgb ympäristöteknologia väri

Älykäs vesi- ja jätehuolto

Ympäristöteknologiassa opit ympäristöjohtamista ja vesihuoltoa.

Ympäristöteknologian opiskelijat Niina ja Polina kertovat videolla omista opinnoistaan.

Kieratys

Ympäristöteknologia on nopeasti kasvava tekniikan ala, …

jonka insinöörit pääsevät konkreettisesti vaikuttamaan ympäristömme tulevaisuuteen esimerkiksi ympäristösuunnittelun keinoin. Vaasalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä ympäristöasioissa, joten pääset jo opiskeluaikana harjoittelun kautta tositoimiin. Tule tekemään ekotekoja, joista maksetaan palkkaa!

Technobothnia

VAMKissa tulet viettämään paljon aikaa Technobothniassa, huippulaatuisessa opetus- ja tutkimuslaboratoriossa. Siellä pääset osallistumaan yrityksille tehtäviin projekteihin ja harjoittelemaan käytännön taitoja laitteilla, joita yrityksissäkin käytetään.

Ympäristö tarvitsee edustajansa

Web vamk helmikuu2018 c2 124

Uutta asiantuntijuutta

Ympäristöteknologiset haasteet vaativat uudenlaisia ammattilaisia. Ilmastonmuutoksen ja muiden maailmanlaajuisten ympäristöongelmien vuoksi ala on nopeasti kasvava. Myös ihmisten ympäristötietoisuus on kasvanut, ja ympäristöasioilla on yhä enemmän merkitystä yritysten menestymisen kannalta.

Ympäristöinsinöörinä pääset ratkaisemaan ympäristökysymyksiä, joilla on merkitystä niin oman elinympäristösi hyvinvoinnille kuin koko maailmalle.

Ympäristöteknologian insinöörinä pääset vaikuttamaan ympäristöön muun muassa kiertotalouden, kaupunki- ja ympäristösuunnittelun tai vesi- ja jätehuollon kautta. Alueen tärkeimmät työnantajat ovat olleet mukana suunnittelemassa VAMKin ympäristöteknologian koulutusta, joten tiedämme, minkälaisia tietoja ja taitoja ympäristöinsinöörinä työssäsi tarvitset.

 

Ympäristöteknologia koulutuksen sisältö

Jo opiskeluaikana pääset tutustumaan Vaasan elinkeinoelämään, julkiseen sektoriin ja teollisuuteen työmaavierailuilla sekä luot uusia, arvokkaita tuttavuuksia tulevaa työelämää silmällä pitäen. Myös opintoihin sisältyvässä työharjoittelussa sekä opinnäytetyötä tehdessä saat hyvän käsityksen ympäristöalan työtehtävistä ja avaat ovia mielenkiintoisiin yrityksiin ja organisaatioihin.

Nousussa on esimerkiksi tuulivoimasuunnittelu ja paikkatietojärjestelmiin liittyvä osaaminen.

Valmistuessasi sinulla on perustiedot seuraavista kokonaisuuksista:

 • ekologisesti kestävän maankäytön kokonaissuunnittelu
 • yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristötekniikat
 • elin- ja työympäristön suojelu ja turvallisuus
 • ympäristöjohtaminen
 • vesihuolto

 

Web vamk helmikuu2018 c2 119

Maailmanlaajuisia tehtäviä

Osa opinnoista on yhteisiä energiatekniikan opiskelijoiden kanssa, joten saat ympäristötekniikan lisäksi hyvän käsityksen myös energiantuotantoon liittyvistä haasteista ja ratkaisuista. Koska tulevissa työtehtävissäsi teet paljon yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa, harjoitellaan tiimitaitoja jo koulunpenkillä erilaisissa ryhmätöissä ja projekteissa.

Projekteissa saat tiimitaitojen lisäksi varmuutta asioiden raportointiin ja esittelyyn.

Suomalainen ympäristöosaaminen on tunnettua maailmalla, joten voit päätyä myös kansainvälisiin tehtäviin. VAMKissa monikulttuuriseen työympäristöön voi valmentautua jo opiskeluaikana, lisäksi kansainvälisistä tehtävistä haaveilevan kannattaa lähteä vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. VAMKilla on lukuisia kumppanikorkeakouluja maailmalla, joten valinnanvaraa riittää!

 

Opiskelijatarinoita

opiskelijatarina
Annikki Rantanen

Annikki Rantanen

Vaasa oli Annikki Rantaselle täysin vieras ennen opiskelua. Nyt hän rohkaisee muitakin kokeilemaan muuttoa uusiin paikkoihin.

Lue koko tarina
Tuulivoimala 2

Ympäristöala ja ammatit

Ympäristöinsinöörit ovat usein töissä julkisella sektorilla; kunnissa ja kaupungeissa. Siellä ympäristöinsinöörit työskentelevät muun muassa vesi- ja jätehuollossa, ympäristö- ja kaupunkisuunnittelussa, kadunrakennuksessa ja tulvasuojelussa. Tehtäviin voivat kuulua myös työterveys-, työturvallisuus- sekä laatuasiat.

Lisäksi työpaikkoja on suurissa vientiyrityksissä, pienemmissä konsulttiyrityksissä ja ympäristöalan yrityksissä.

Koulutamme VAMKissa ympäristöasiantuntijoita, joille on kysyntää niin julkisella sektorilla, seudun yrityksissä kuin maailmalla.

Ympäristöteknologian koulutus on ajankohtainen, sillä yritykset etsivät jatkuvasti uusia osaajia ympäristöalan tehtäviin. Alan työt voivat olla tutkimus- tai tarkastustehtäviä, usein ympäristöinsinöörit työskentelevät myös laadunvalvonta- ja tuotekehitystehtävissä.

Ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi:

 • Ympäristöinsinööri
 • Ilmansuojeluasiantuntija
 • Design Engineer
 • Laborantti
 • Ympäristötarkastaja
 • Työnjohtaja
 • Jätevesineuvoja
 • Terveys- tai ympäristöinsinööri
 • Kaavoitusinsinööri
 • Työturvallisuusinsinööri

Ympäristöteknologian koulutus sopii sinulle, jos kaipaat haasteita ja etsit alaa, joka on ajankohtainen nyt ja tulevaisuudessa!

 

Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Yli 90% Suomen sähkön ja automaation tuotekehityksestä tapahtuu Vaasan alueella, pohjoismaiden suurimmassa energiaklusterissa. VAMK tarjoaakin ainutlaatuisen näköalapaikan insinööriopinnoille ja alan kehityksen seuraamiselle.

Siirry opintopolkuun

 

Myös nämä saattaisivat kiinnostaa

AMK-tutkinto 240 op
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri AMK

Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

Monimuotototeutus

Seuraava haku

Haussa aikaisintaan 2025

AMK-tutkinto 240 op
Information Technology, Bachelor of Engineering

Information Technology, Bachelor of Engineering

Toteutustapa

Tutkintokohtainen

Seuraava haku

Ilmoittautuminen päättynyt

AMK-tutkinto 240 op
Tietotekniikka, insinööri AMK

Tietotekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

PäivätoteutusMonimuotototeutus

Seuraava haku

13.3.2024 -

klo 08:00

27.3.2024

klo 15:00

AMK-tutkinto 240 op
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri AMK

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

PäivätoteutusMonimuotototeutus

Seuraava haku

13.3.2024 -

klo 08:00

27.3.2024

klo 15:00

AMK-tutkinto 240 op
Konetekniikka, insinööri AMK

Konetekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

13.3.2024 -

klo 08:00

27.3.2024

klo 15:00

AMK-tutkinto 240 op
Energiatekniikka, insinööri AMK

Energiatekniikka, insinööri AMK

Toteutustapa

Päivätoteutus

Seuraava haku

13.3.2024 -

klo 08:00

27.3.2024

klo 15:00