Huippu-asiantuntijaksi

  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

  90 op | Monimuotototeutus | Aloituspaikat: 20


  Haluatko siirtyä johto- ja kehitystehtäviin työn ohessa opiskellen?

  sote-kehittäminen.png
  Strategista kehittämistä

  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa opit hyödyntämään erilaisia tutkimusmenetelmiä kehitystyön tukena.

  sote-kehittäminen.png
  Toimintamallit kuntoon

  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa opit kehittämään organisaation palvelu- ja toimintamalleja.

  sote-kehittäminen.png
  Kokonaisvaltaista oppimista

  Sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa opit oman luonteesi vahvuudet ihmisten johtamisessa, teoriapohjan lisäksi.

  Kiinnostaako kehittäminen ja johtaminen?

  Osaamista sosiaali- ja terveysalan vaativiin tarpeisiin

  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen on maisteritasoinen koulutus, joka antaa valmiudet toimia käytännön asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opinnot voi suorittaa 2–3 vuodessa monimuoto-opintoina työn ohessa tai 1,5 vuodessa päiväopintoina.

  Opintoihin voit hakea, mikäli:

  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai sosionomi (AMK) tai edellä mainittuja tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto (pääsääntöisesti ennen 2000-lukua suoritettu).
  • sinulla on kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta valmistumisesi jälkeen, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen. Tarkista tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset täältä.

  Saat taitoja vastata niin yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistamiin haasteisiin kuin työelämästä nouseviin kehittämis- ja muutostarpeisiin.

  Opintojen sisältö

  Ylemmän AMK-tutkinnon opinnoissa painottuvat erityisesti johtamisen, kehittämisen ja talousosaamisen opinnot. Vahvistat koulutuksessa myös toimintaasi tutkivaan ja kehittävään suuntaan.

  Opinnot muodostuvat syventävistä ammattiopinnoista, jotka sisältävät seuraavat kokonaisuudet:

  • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen (25 op)
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (22 op)
  • Talousosaaminen sosiaali- ja terveysalalla (8 op)

  Opinnäytetyössä kehität taitojasi soveltaa tutkimustietoa sekä opit käyttämään eri menetelmiä työelämän ongelmien ratkaisemiseen. Saat myös valmiksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. VAMKin opinnäytetyöt painottuvat seuraaviin teemoihin:

  • Palvelu- ja toimintamallien kehittäminen
  • Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden johtaminen
  • Johtamisosaamisen kehittäminen
  • Hyvinvointipalvelujen moniammatillinen verkostotoiminta

  Lisäksi opintoihin kuuluu vapaasti valittavia opintoja (5 op).

  Katso opintosuunnitelma

  Opiskelutapa

  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna lähi- ja etäjaksoineen. Tutkivaan oppimiseen pohjautuvaa ammatillista dialogia käyt yhteisissä workshopeissa sekä etäopiskelun aikana Moodlen oppimisympäristössä. Kontaktitunteja pidetään keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa.

  ”Into itsensä kehittämiseen on opiskelujen myötä vain lisääntynyt. Ylempi AMK-tutkinto on mahdollistanut oman ammatillisen kehittymisen lisäksi työuralla etenemisen.”

  Hae Opintopolussa

  Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

  Siirry opintopolkuun

  Opiskelija kertoo

  "Työkaluja tulevaisuuden muutoksiin"

   

  Anne Vuorenmaa työskentelee sairaanhoitajana terveyskeskuksen akuutti-kuntoutusosastolla Ilmajoella ja opiskelee ylempää amk-tutkintoa.

  Miksi VAMKiin?

  Olen valmistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulusta 2000-luvun alussa ja ollut työelämässä siitä lähtien. Koska viimeisestä koulutuksestani oli ehtinyt kulua jo toistakymmentä vuotta, ajattelin lähteä hakemaan uutta tietoa ja ideoita hakeutumalla VAMKin Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -koulutukseen. Halusin saada tietopohjaa niin ammatillisuuteeni kuin työni kehittämiseen sekä ajatuksia hyvästä johtamisesta.

  Mitä mieltä opinnoista?

  Kokemukseni tähänastisesta koulutusajasta ovat olleet positiiviset, itse koulutusohjelma on ollut todella monipuolinen ja tuonut valtavasti uutta tietoa sekä herättänyt ajattelemaan asioita ihan uusista näkökulmista.

  Mikä on ollut parasta opinnoissa?

  Aivan erityisesti olen pitänyt opiskeluryhmästä ja sen tuomasta vertaistuesta, joka on suuresti auttanut jaksamaan - myös huumoria on riittänyt. Mitään opintojaksoa en ole pitänyt turhana, olen oppinut asioita, joita en edes osannut olettaa läpikäytävänkään ja saanut paljon uusia ajatuksia ja ideoita omaan työhöni sekä sen kehittämiseen.

  Entä haastavinta?

  Haastavinta opinnoissa on itselläni, ilmeisesti monella muullakin, ollut ajan löytäminen opiskeluun kuuluvaan laajaan itsenäiseen työskentelyyn. Työn ja muun arjen pyörittäminen vaatii ison osan ajasta, joten aikataulujen järjestäminen ja sovittaminen opintojen mukaan vaatii työtä. Toistaiseksi olen kuitenkin siinä onnistunut, vaikka opintovapaata en olekaan ottanut. Toisaalta on tärkeää ottaa myös aikaa vapaa-ajan harrastuksia varten, itsekin olen huomannut, että kun välillä tekee ihan jotain muuta, vaikka ulkoilee, toimivat aivotkin taas paremmin, kun palaa kirjojen ja tietokoneen ääreen.

  Mitä hyötyä tutkinnosta?

  Kaiken kaikkiaan olen ollut hyvin tyytyväinen siihen, että uskaltauduin jatkamaan uudelleen opintoja. En yhtään epäile, ettenkö tulevaisuudessa hyötyisi kaikesta oppimastani, vaikka en varsinaisesti johtotehtävissä työskentelisikään. Erityisesti kehittämistä työssä on jatkuvasti ja varmasti tämän tutkinnon hankkiminen antaa työkaluja tulevaisuuden muutoksiin, esimerkiksi tuleviin SOTE-kuvioihin.

  Anne Vuorenmaa