Tutkimuslupa tarvitaan kaikkiin tutkimuksiin tai opinnäytetöihin, jotka kohdistuvat Vaasan ammattikorkeakoulun henkilöstöön tai opiskelijoihin.

Tutkimuslupaa haetaan hyvissä ajoin ennen tutkimuksen alkua alla olevalla lomakkeella. Allekirjoitettu lomake toimitetaan liitteineen osoitteeseen: tutkimusluvat@vamk.fi  Tutkimusluvan myöntää rehtori/toimitusjohtaja.

Hakemuksen liitteet:

  • Hyväksytty tutkimussuunnitelma (pakollinen)
  • Aineistonhallintasuunnitelma (pakollinen)  Katso lisätietoja
  • Tietosuojaseloste (jos tutkimuksessa syntyy henkilörekisteri) Katso lisätietoja
  • Tutkimuksessa mahdollisesti käytettävä kysely-/haastattelulomake tms.

Tutkija sitoutuu noudattamaan tutkimuksessaan hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK)
sekä henkilötietojen käsittelyssä, arkistoinnissa ja tuhoamisessa asiaan liittyvää lainsäädäntöä

VAMK-tutkimuslupalomake