Hyvinvoinnin asiantuntija, ylempi AMK

Sote-alalle kehittäjäksi ja muutoksentekijäksi?

Rgb hyvinvointi väri

Strateginen kehittäjä

Hyvinvoinnin asiantuntijan koulutuksessa syvennät asiantuntijuuttasi hyvinvoinnin edistäjänä ja saat konkreettisia työkaluja innovatiiviseen ja innostavaan kehittämistyöhön.

Rgb hyvinvointi väri

Monipuolinen asiakasosaaja

Opit työskentelemään hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijatehtävissä muuttuvassa toimintaympäristössä eri ikä- ja asiakasryhmien parissa.

Rgb hyvinvointi väri

Muutoksen tekijä

Kehität valmiuksiasi toimia strategisen muutoksen tekijänä hyvinvoinnin kehittämisen tehtävissä paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla. 

Mies ja kaksi naista seisovat peräkkäin.

Moderni ja monialainen koulutus tuo uuden ja kaivatun ammattiryhmän sosiaali- ja terveysalalle

Hyvinvoinnin asiantuntija on maisteritasoinen koulutus, joka antaa valmiudet toimia käytännön asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Opinnot voi suorittaa 1,5 vuodessa verkko-opintoina työn ohessa.

Asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien opintojen lisäksi koulutus vahvistaa viestintä- ja innovaatiosaamistasi ja antaa valmiuksia myönteisen muutoksen tekemiseen. Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet työskennellä erilaisissa kehittämishankkeissa asiantuntijan ja projektihallinnon tehtävissä.

Saat taitoja vastata niin yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistamiin haasteisiin kuin työelämästä nouseviin kehittämis- ja muutostarpeisiin.

Koulutus sopii erityisesti sinulle, joka haluat

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan monipuolisissa kehittämistehtävissä erilaisten asiakasryhmien parissa muuttuvassa toimintaympäristössä
 • toimia hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijana, jonka päätehtävänä on terveyshaasteiden ennaltaehkäisy
 • kehittää valmiuksiasi toimia strategisen ja hyvinvoinnin kannalta myönteisen muutoksen tekijänä
 • vahvistaa menetelmällistä osaamistasi ja saada työvälineitä hyvinvoinnin- ja terveyden edistämiseen ja sen kehittämiseen sekä
 • opiskella uutuustutkinnon kokonaan ja kätevästi verkossa työn ohessa opiskellen.

Opintoihin voit hakea, mikäli:

 • Olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai sosionomi (AMK) tai edellä mainittuja tutkintoja vastaavan opistoasteen tutkinnon (pääsääntöisesti ennen 2000-lukua suoritettu).
 • Sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta valmistumisesi jälkeen, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen.
Tietokone

Opintojen toteutus

Opiskelussa painotetaan vuorovaikusta ja tiimityötä: opintojen aikana voitkin jakaa asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnot nivotaan lähelle omia työtehtäviäsi, jolloin oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen myötä sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työnantajaorganisaatiotasi tai projektiasi. Laadit opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma.

Opetus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

 • Hyvinvoinnin asiantuntijan koulutus kestää 1,5 vuotta.
 • Koulutus suoritetaan työn ohessa verkko-opintoina.
 • Verkossa tapahtuvaa kontaktiopetusta on parillisina viikkoina tiistaisin klo 14–18 ja keskiviikkoisin klo 12–18.
 • Opintoihin sisältyy lisäksi itseopiskelua ja ryhmätehtäviä.

Opintojen sisältö

Hyvinvoinnin asiantuntijan koulutuksen opinnot muodostuvat syventävistä ammattiopinnoista ja hyvinvoinnin edistämisen ydinopinnoista:

Syventävät ammattiopinnot

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen, 25 op

 • Tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhaku
 • Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen
 • Tutkimustyön lähtökohdat
 • Laadullinen tutkimus
 • Tilastollinen tutkimus
 • Projektin hallinta
 • Organisaation toiminnan kehittäminen
 • Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen

Hyvinvoinnin edistämisen ydinopinnot, 30 op

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 5 op
 • Ennaltaehkäisevä varhainen tuki, 5 op
 • Hyvät käytännöt hyvinvoinnin edistämisessä, 5 op
 • Monialainen ja monitoimijainen kehittäminen, 5 op
 • Digitalisaatio- ja viestintäosaaminen, 5 op
 • Innovaatiotoiminta, 5 op

Lisäksi opintoihin kuuluu vapaasti valittavia opintoja 5 opintopistettä, kuten Asiakasviestintä sosiaali- ja terveysalalla.

Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyössä kehität taitojasi soveltaa tutkimustietoa sekä opit käyttämään eri menetelmiä työelämän ongelmien ratkaisemiseen. Saat myös valmiksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Koulutuksen hyötyjä

 • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan yliopistojen maisteritason tutkintoihin. Se antaa sinulle hakukelpoisuuden tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.
 • Antaa mahdollisuuden päivittää oma tietotaitosi ajan tasalle mielekkäästi ja omaan työnkuvaan sovitettuna ja joustavasti verkossa.
 • Saat taidot, joilla autat organisaatiotasi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tällainen osaaminen on erittäin arvostettua.
 • Koulutus tarjoaa myös erinomaisen foorumin tutustua ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.
Kirsi vaaranmaa web tarina

500 opintopisteen nainen on innokas itsensä ja työpaikkansa kehittäjä

”Elämäni paras päätös”, kuvailee Kirsi valintaansa lähteä opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Moni ovi on avautunut hänen elämässään sen jälkeen. Opintojen aikana hän sai myös elinikäisiä ystäviä niin opiskelijoista kuin opettajistakin. Lisäksi kirjoittamisen ilo ja palo työelämän kehittämiseen heräsivät opintojen aikana.

Vaasan alueella arvostetaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, mikä on todella hieno asia!

Lue Kirsin koko tarina

Esittelyssä huippumenttorimme

Master School mentori
Piia Uusi-Kakkuri

Piia Uusi-Kakkuri

Piia Uusi-Kakkuri työskentelee VAMKissa johtamisen yliopettajana ja YAMK-koordinaattorina. Master Schoolissa hän opettaa johtamista sekä sote-alan että liiketalouden opintokokonaisuuksissa.

Lue koko tarina
Master School mentori
Riku Niemistö

Riku Niemistö

Riku Niemistö toimii kehittämisen ja johtamisen YAMK-ohjelman ryhmänohjaajana sekä vastaa useasta sote-alan opintojaksosta.

Lue koko tarina
Rgb check nega

Hae opiskelemaan

Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

Siirry opintopolkuun