VAMK-väylä Vaasan Lyseon lukiolaisille

Web vamk helmikuu2018 c2 20

Erillishaku Vaasan lyseon abiturienteille

Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin erillishaussa Vaasan lyseon lukion abiturientit voivat hakea koulutuksiin suoraan tiettyjen oppiaineiden kurssien opintomenestyksen perusteella.

Lisätietoa:

VAMK Hakijapalvelut
0207 663 300 (Vaihde)
hakijapalvelut@vamk.fi
vamk.fi/haku

Hakupäivämäärät

Hakuaika 19.2 – 5.3.2024

Haku tapahtuu Opintopolun kautta lomakkeella ”Lyskan Erillishaku”. Hakija liittää hakemukseen kopion 3. jakson jaksotodistuksesta, viimeistään 6.3.2024 klo 15.00.

Opintopolkuun

 • Jaksotodistuksessa tulee olla suoritukset kaikista VAMK:n esittämistä valintaperusteista.
 • Jos opiskelija on tehnyt abivuonna matematiikan tasomuutoksen pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan ja tämä vaikuttaa ratkaisevasti lyhyen matematiikan keskiarvoon, hänen tulee olla yhteydessä opinto-ohjaajaan osallistuessaan erillisvalintaan.
 • Erillisvalinnan tulokset julkaistaan 18.3.2024 mennessä. Erillisväylän kautta valittuihin otetaan sähköpostitse yhteyttä. Opiskelija voi halutessaan osallistua erillisvalinnan lisäksi valtakunnalliseen yhteishakuun.
 • Opiskelupaikka vastaanotetaan 11.7.2024 klo 15.00 mennessä samaan aikaan  kevään yhteishaun koulutuspaikkojen kanssa. Hakija voi vahvistaa vain yhden korkeakoulupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Yhden paikan säännös koskee sekä yhteishakua, että erillisvalintaa.

Hakukohteet

Tekniikan ala (Insinööri)

Konetekniikka, sähkötekniikka, tietotekniikka, ympäristöteknologia, energiatekniikka, Information Technology, Energy Technology.

Sähkötekniikan sekä tietotekniikan kaksi ensimmäistä lukuvuotta opiskellaan yhdessä Vaasan yliopiston kanssa, mikä mahdollistaa suoran jatkon insinöörin tutkinnosta diplomi-insinöörin koulutukseen. Kaikista koulutuksista voi jatkaa master tasolle englanninkielisessä Project Management koulutuksessa valmistumisen ja 2 vuoden työkokemuksen jälkeen.

Kiintiö: vähintään 5 opiskelijaa/hakukohde.

Valintaperusteet:

 • Lyhyen matematiikan pakollisten moduulien (1-7) keskiarvo vähintään 8, tai pitkän matematiikan pakolliset moduulit (1-9) suoritettu ilman keskiarvovaatimusta.
 • FY01, FY02 ja FY03 ja FY06 moduulit suoritettu. Ei arvosanavaatimuksia.
 • Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat järjestykseen arvosanojen keskiarvon perusteella.

Tekniikan ala

Liiketalouden ala (Tradenomi)

Liiketalous, tietojenkäsittely, International Business.

Valintaperusteet:

 • Taloustiedon YH02 moduuli suoritettu arvosanalla 7.
 • Yksi yrittäjyyskasvatuksen moduuli (YH05tai joku seuraavista YRK1-7 ) suoritettuna
 • Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat järjestykseen arvosanojen keskiarvon perusteella.

Kiintiö: vähintään 5 opiskelijaa/hakukohde.

Liiketalouden ala

Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet:

 • Valintaperusteina sosiaalialan koulutuksessa kaksi psykologian (PS02 ja PS05) moduulia arvosanalla 8
 • Valintaperusteina sairaanhoitajan koulutuksessa yksi psykologian moduuli (PS02) arvosanalla 8 ja kolme terveystiedon moduulia (TE01, TE02 ja TE03) vähintään arvosanalla 8.

Kiintiö: sairaanhoitaja + sosionomi yhteensä vähintään 5 opiskelijaa.

Sosionomi, AMK

Sairaanhoitaja, AMK