Valintatavat YAMK

Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylempien AMK- tutkintojen valinnat tehdään joko  valintahaastatteluvideon tai motivaatiokirjeen perusteella riippuen hakukohteesta. Tarkemmat tiedot  löytyvät hakukohteen tiedoista Opintopolussa, videoiden ja motivaatiokirjeen palautusaika ilmoitaan myös hakulomakkeella.

Englanninkielisiin ylempiin AMK-  koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintahaastatteluvideon yhteydessä.

Motivaatiokirje sekä haastatteluvideo arvioidaan ainoastaan hakukelpoisten hakijoiden osalta ks. pohjakoulutus ja työkokemusvaatimukset.