Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vahvistaminen

Rgb huom nega

Tärkeitä päivämääriä:
kevään 2023 yhteishaut

Kevään ensimmäisen yhteishaun osalta:

Kevään 2023 yhteishaun, I hakuajan tulokset julkaistaan viimeistään 2.6.2023 ja
paikka on vahvistettava 14.7.2023 klo 15.00 mennessä.

Kevään toisen yhteishaun osalta:

Kevään 2022 yhteishaun, II hakuajan tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 (todistusvalinnat 29.5.2023)

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15.00
Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8.2023 klo 15.00
 

Haun tulokset

Haun tulokset ovat nähtävillä kaikkien hakijoiden osalta Oma Opintopolku -palvelussa. Valinnan tulos on näkyvillä heti, kun valintaesitys on julkaistu korkeakoulussa.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä hakukohteiden priorisointia. Näin ollen hakijalle voidaan tarjota useaa opiskelupaikkaa valitsemiltaan hakukohteilta.

Kevään toisessa yhteishaussa hakijalle tarjotaan yhtä korkeakoulupaikkaa, mahdollisimman korkealta hakutoiveelta. Jos tulet hyväksytyksi haussa jollekin valitsemistasi hakukohteista, et voi tulla enää hyväksytyksi tätä alemmalle hakutoiveelle.

Oma Opintopolussa hakija voi vahvistaa opiskelupaikan sitovasti tai jäädä jonottamaan ylempiä hakukohteita (ehdollinen paikan vastaanotto). Hakukohteiden jonottaminen ei ole mahdollista kevään ensimmäisessä yhteishaussa, koska hakukohteilla ei ole prioriteettijärjestystä.

Varasija

Varasijalta voit tulla hyväksytyksi vapautuville paikoille, mikäli aiemmin hyväksytyt eivät ota opiskelupaikkaa vastaan, ilmoittautuvat poissaolevaksi tai tulevat hyväksytyksi ylemmille hakukohteilleen. Huomioithan, että kaikissa hakukohteissa varasijatäyttöä ei ole käytössä tai sitä on voitu rajoittaa.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen hyväksytyn hakijan tulee ilmoittautua lukuvuodelle  läsnä- tai poissaolevaksi OILI-palvelussa. Ilmoittautumislomakkeelle kirjautuminen tapahtuu Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Ensimmäisen lukuvuoden poissaoloa on rajoitettu ja poissaolo on mahdollista vain lakisääteisistä syistä.

Uusille opiskelijoille tarkoitetut tiedot löytyvät kootusti VAMK:n uuden opiskelijan tietopaketista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

  • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
  • Säännös koskee yhteishaussa, erillishauissa kuin myös yliopistojen jatkotutkintohauissa saatuja opiskelupaikkoja.
  • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
  • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.
  • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.