Sosiaali- ja terveysalan avoimen AMK:n koulutukset

Tarjolla olevat opintojaksot

Avoin YAMK 5 op
Organisaation toiminnan kehittäminen

Organisaation toiminnan kehittäminen

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Avoin YAMK 5 op
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Avoin YAMK 4 op
Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen

Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Avoin AMK 3 op
Sosiaalinen vahvistaminen

Sosiaalinen vahvistaminen

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Avoin AMK 3 op
Globaalit terveysuhat ja matkustaminen

Globaalit terveysuhat ja matkustaminen

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Avoin AMK 2 op
Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvointi

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Avoin AMK 3 op
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjyys

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjyys

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Maksuton (0€)
Avoin AMK 5 op
Oikeuspsykiatria

Oikeuspsykiatria

Toteutustapa

Hybridiopetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Avoin AMK 5 op
Pelillisyys ohjaustyössä

Pelillisyys ohjaustyössä

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Maksuton (0€)
Avoin AMK 3 op
Suru

Suru

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Avoin AMK 3 op
Viha

Viha

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Avoin AMK 3 op
Pelko

Pelko

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Maksuton (0 €)
Avoin AMK 3 op
Häpeä

Häpeä

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Maksuton (0€)
Avoin AMK 1 op
Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä

Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Maksuton (0€)
Avoin AMK 5 op
Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairaan henkilön käyttäytymiseen

Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairaan henkilön käyttäytymiseen

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Opintojakso täynnä

Maksuton (0€)
Avoin AMK 5 op
Sosiaalihuolto ja lastensuojelu

Sosiaalihuolto ja lastensuojelu

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

Opintojakso täynnä

Haku käynnissä
Avoin AMK 3 op
Positiivinen psykologia

Positiivinen psykologia

Toteutustapa

Verkko-opetus

Ilmoittautuminen

1.8.2022 -

klo 00:00

31.5.2023

klo 00:00