Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus - erillishaku

Web vamk helmikuu2018 c2 29

Kesken jäänyt ammattikorkeakoulututkinto

Uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta voi hakea missä tahansa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa, tutkintoon johtavassa koulutuksessa soveltuvia ammattikorkeakouluopintoja suorittanut opiskelija, jonka opiskeluoikeus on päättynyt ja alkuperäinen opiskeluoikeus on alkanut ennen 1.8.2015. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa ainoastaan samaan tai vastaavaan tutkintoon.

Mikäli opiskeluoikeutesi on alkanut 1.8.2015 jälkeen, voit anoa opiskeluoikeuden palautusta suoraan e-lomakkeella ilman erillishakua

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista hakijapalvelut@vamk.fi 

Hakeminen Opintopolussa

Hakeminen tapahtuu Opintopolku -palvelun kautta seuraavina hakuaikoina:

  • 1.3.-31.5
  • 1.9.-30.11

Hakulomakkeelle liitetään opintosuoritusote ja opiskelutodistus aiemmasta opiskeluoikeudesta hakuajan päättymiseen mennessä.

Ennen valintapäätöstä, opinto-ohjaaja tarkistaa hakemuksen tiedot (soveltuvat ammattikorkeakouluopinnot) ja niiden hyväksiluettavuuden uudelleen myönnettävään opiskeluoikeuteen.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

  • Opiskeluoikeus voidaan palauttaa pääsääntöisesti lukukausien alusta 1.8 tai 1.1. Opinnot voi perustellusta syystä aloittaa myös aiemmin, mutta tällöin tulee huomioida, että opiskeluoikeuden alkamislukukausi lasketaan mukaan lukukausien määrään.
  • Opiskeluoikeus voidaan myöntää uudelleen, mikäli AMK-tutkinnosta puuttuu enintään 60 op. tai YAMK-tutkinnosta 30 op. Opiskeluoikeus voidaan myöntää enintään 1 vuodeksi (2 lukukautta).
  • Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella opiskelijalla ei ole oikeutta ilmoittautua poissaolevaksi eikä hakea lisäaikaa.
  • Mikäli puuttuvia opintopisteitä on enemmän, voidaan puuttuvat pisteet täydentää avoimessa AMKissa.
  • Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Opiskelijavalinnan esteenä voi olla myös aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta.
  • Erillishakua koskee yhden korkeakoulupaikan säännös.