TKI toiminta VAMKissa

VAMK on tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan tärkein kumppani

Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on olennainen osa korkeakoulun kokonaisvaltaista tehtävää ja panosta yhteiskunnan kehitykseen. TKI-toimintamme luo vankan sillan teorian ja käytännön välille sekä tarjoaa monia hyötyjä niin yrityksille, organisaatioille, opiskelijoille, opettajille kuin laajemmalle yhteiskunnallekin kansallisesti ja kansainvälisesti. Monialainen tutkimus- ja kehitystyömme yhdistää tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä muotoilun osaamisemme, jolloin pystymme vastaamaan yhteiskunnan kompleksisiin ongelmiin monitieteisesti.

VAMK osallistuu aktiivisesti globaalien haasteiden ratkaisemiseen ja on vahva ekosysteemitoimija edistäen laajaa ja syvää toimialojen kehittämistä vientirannikollamme sekä energiaklusterissamme.

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit kv opiskelijat

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

VAMK tekee pitkäjänteistä yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tämä yhteistyö luo verkostoja ja mahdollisuuksia, jotka edistävät innovaatioita ja ovat ratkaisemassa yhteiskunnan haasteita.

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit hiilijalanjalki

Ratkaisut yhteiskunnan tarpeisiin

TKI-hankkeemme pyrkivät vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin ja haasteisiin. Tavoitteena soveltavassa tutkimuksessa ja kehitysprojekteissa on kehittää ja uudistaa alueen työ- ja elinkeinoelämää sekä laajemmin koko yhteiskuntaa.

Henkilöstö oranssi

Opettajien huippuosaaminen ja ammattitaito

TKI-toiminta mahdollistaa opettajille mahdollisuuden soveltaa omaa huippuosaamistaan käytännössä ja kehittää omaa osaamistaan muuttuvassa yhteiskunnassa. He jakavat oman asiantuntemuksensa myös yhteistyökumppaneiden kanssa.

Opiskelija oranssi

Opiskelijoiden mahdollisuus soveltaa teoriaa käytäntöön

TKI-toiminta tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käytännön projekteissa. Osallistuminen TKI-hankkeisiin valmistaa opiskelijoita paremmin työelämään ja lisää heidän ammattitaitoaan.

Tki simplysmart

TKI-ohjelma

TKI-toiminnan keskeiset teemat liittyvät älykkääseen sähkötekniikkaan, robotiikkaan, yrittäjyyteen, kansainväliseen liiketoimintaan, uudistuviin sote-palveluihin sekä kestävien tuote- ja palvelujärjestelmien suunnitteluun.

VAMKin tavoitteena on tukea aluekehitystä uudistavalla tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnalla, lujittaen alueen kilpailukykyä ja hyvinvointia. Yhteistyö monipuolisten verkostojen ja työelämäkumppaneiden kanssa vahvistaa ammattikorkeakoulun osaamista, opetuksen laatua ja toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutustu TKI-ohjelmaan

 

Lansirannikko

Suomi elää länsirannikosta

Länsirannikon ammattikorkeakoulujen yhteistyön tavoitteena on syventää digitaalisen valmistusteknologian ja robotiikan, sekä puhtaan energian ratkaisujen ympärille rakentuvaa yhteistyötä. Näin vahvistetaan länsirannikon osaamispohjaa ja tuetaan alueellista kehitystä.  Mukana yhteistyöohjelmassa TuAMK, VAMK, SAMK ja Centria.

Tutustu Länsirannikon ammattikorkeakoulujen yhteistyöohjelmaan

Esittelyssä TKI-alustat

VAMK auttaa rakentamaan entistä fiksumpaa yhteiskuntaa. Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalustat ovat kohtaamispaikka tutkimukselle, yrityksille ja yhteisöille sekä julkisille toimijoille. Ne tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja kestävään kehitykseen, hyvinvointipalveluihin ja älykkääseen arkeen. Alustat toimivat ilmiölähtöisesti ja monialaisesti, jotta tuore tieto saadaan mahdollisimman nopeasti ja saumattomasti käyttöön.

Smart Business

Smart Business

keskittyy liiketoiminnan innovaatioiden ja kestävän kasvun edistämiseen. Tutkimusalustalla yhdistetään uusimmat teknologiat ja liiketoimintaosaaminen, tukien yrityksiä niiden kehitys- ja muutosprosesseissa.

Smart City

Smart City

paneutuu älykkään kaupungin kehittämiseen  ja elinympäristön kestävään kehitykseen. Tutkimusalustalla suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä fiksuja ratkaisuja kaupunkien ja kaupunkilaisten elinympäristöön.

Smart Industry

Smart Industry

edistää älykkäitä ratkaisuja ja tukee vihreää ajattelua teollisuudessa. Tutkimusalustalla paneudutaan innovaatioihin energiansäästössä sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämiseen kaikissa teollisissa prosesseissa.

Smart Well-Being

Smart Well-Being

vastaa sosiaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tutkimusalustalla etsitään ratkaisuja, yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa, digitalisaatiota, talousosaamista ja palvelumuotoilua hyödyntäen.

Startup gf31beae5c 1920

TKI Advisory Board

VAMKin TKI Advisory Board koostuu kokeneista ammattilaisista ja asiantuntijoista, jotka omaavat laajan näkemyksen TKI-toiminnasta sekä siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Jäsenet edustavat eri alojen osaamista, kuten teknologiaa, tieteitä, liiketoimintaa ja lainsäädäntöä, varmistaen monipuolisen lähestymistavan VAMKin TKI-strategiaan. Asiantuntijaryhmä tarjoaa strategista ohjausta ja syvällistä asiantuntemusta VAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle.

Tutustu Advisory Boardin jäseniimme

Muotoilukeskus MUOVA

Muotoilukeskus MUOVA

Muova on VAMKin alla toimiva luovan muotoilun organisaatio. Sen erikoisalaa on innovatiivinen markkinalähtöinen muotoilu. Muova tekee tutkimusta, kehittää muotoilumenetelmiä ja soveltaa niitä uusiin haasteisiin kokemuksensa ja osaamisensa pohjalta.

Hankkeet

Hankkeet

Hankkeemme edistävät osaamista ja tietotaitoa sekä työelämän tarpeista lähtevää kehitystyötä. Hanketyöllämme haluamme vaikuttaa yhteiskuntaan sekä haastaa yrityksiä ja organisaatioita kehittymään ja vahvistamaan siten alueen elinvoimaisuutta.

Julkaisut

Julkaisut

Vaasan ammattikorkeakoulussa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentaminen on osa korkeakoulun prosesseja. Julkaisemiseen käytetään pääasiassa avoimia julkaisukanavia.

Avoin ja vastuullinen TKI

Avoin ja vastuullinen TKI

Olemme VAMKissa sitoutuneet noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avointen toimintatapojen osaamistamme. Haluamme käydä avointa yhteiskunnallista keskustelua ja edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta.

Ota yhteyttä

Tule mukaan yhteistyöhön, ja vaikuta alueesi tulevaisuuteen kanssamme.

Marja riitta west pyorea 250px

Marja-Riitta Vest

Johtaja, TKI ja palveluliiketoiminta

marja-riitta.vest@vamk.fi
+358 207 663 500

Sarihudd 250

Sari Hudd

TKI-erityisasiantuntija

sari.hudd@vamk.fi
+358 207 663 423

Minna ritari 250px

Minna Ritari

TKI-erityisasiantuntija

minna.ritari@vamk.fi
+358 207 663 421

Sirpa nygarg 250

Sirpa Loukiainen-Nygård

TKI-erityisasiantuntija

sirpa.loukiainen-nygard@vamk.fi
+358 207 663 622

Karna dahal

Karna Dahal

Projektipäällikkö

karna.dahal@vamk.fi
+358 207 663 671

Tanja davidov

Tanja Davidov

Projektipäällikkö

tanja-maria.davidov@vamk.fi
+358 207 663 660

Loviisa mäki julku

Loviisa Mäki-Julku

Projektisuunnittelija

loviisa.maki-julku@vamk.fi
+358 207 663 655