VAMKin hankeet listattuna

Hanke
Vaasa hiilineutraaliksi 202X

Vaasa hiilineutraaliksi 202X

Hankkeen kesto

11.9.2023 - 28.2.2025

Hanke
SODI 4.0

SODI 4.0

Hankkeen kesto

1.9.2023 - 28.2.2025

Hanke
Kyberturvallisuus-hanke

Kyberturvallisuus-hanke

Hankkeen kesto

1.9.2023 - 31.12.2025

Hanke
INCREDIT

INCREDIT

Hankkeen kesto

1.5.2023 - 31.7.2024

Hanke
Hiilineutraali yhteiskunta

Hiilineutraali yhteiskunta

Hankkeen kesto

15.5.2023 - 30.6.2025

Hanke
Liiketalousosaamista akkuarvoketjulle

Liiketalousosaamista akkuarvoketjulle

Hankkeen kesto

5.5.2023 - 31.10.2024

Hanke
H2Excellence

H2Excellence

Hankkeen kesto

15.6.2023 - 31.12.2025

Hanke
Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut

Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut

Hankkeen kesto

1.8.2023 - 31.12.2024

Hanke
Oikeus- ja taloushallinnon peruspaketti

Oikeus- ja taloushallinnon peruspaketti

Hankkeen kesto

12.5.2022 - 28.2.2025

Hanke
ROBOCOAST EDIH

ROBOCOAST EDIH

Hankkeen kesto

1.10.2022 - 30.9.2025

Hanke
MYRSKY

MYRSKY

Hankkeen kesto

1.11.2022 - 31.12.2023

Hanke
LuontoMieli

LuontoMieli

Hankkeen kesto

19.12.2022 - 31.12.2024

Hanke
Akkupaketti

Akkupaketti

Hankkeen kesto

1.1.2023 - 31.12.2023

Hanke
WSTAR

WSTAR

Hankkeen kesto

1.1.2023 - 31.12.2025

Hanke
Hiilen sidonta biomassaan

Hiilen sidonta biomassaan

Hankkeen kesto

1.1.2023 - 31.12.2023

Hanke
FESIO

FESIO

Hankkeen kesto

1.1.2022 - 31.12.2024

Hanke
Pk-sektorin digi- ja kestävyysharppaus

Pk-sektorin digi- ja kestävyysharppaus

Hankkeen kesto

30.6.2022 - 31.12.2024

Hanke
Takaisin kotiin

Takaisin kotiin

Hankkeen kesto

30.6.2022 - 31.12.2024

Hanke
UUDO

UUDO

Hankkeen kesto

1.1.2021 - 30.9.2023

Hanke
Hiilineutraali teollisuus

Hiilineutraali teollisuus

Hankkeen kesto

1.12.2021 - 31.12.2023

Hanke
Digitaaliset AM-teknologiat

Digitaaliset AM-teknologiat

Hankkeen kesto

1.9.2020 - 31.8.2023

Hanke
Digivisio

Digivisio

Hankkeen kesto

1.1.2021 - 31.12.2024

Hanke
VamKIT2

VamKIT2

Hankkeen kesto

1.1.2022 - 31.12.2023

Hanke
TUKSU

TUKSU

Hankkeen kesto

1.8.2022 - 31.7.2024

Hanke
Mindful Ageing

Mindful Ageing

Hankkeen kesto

1.9.2020 - 31.8.2023