Sähköiset mittaus- ja tuotekehityspalvelut

Lämpenemistestit

Sähköverkon laitteiden lämpenemiskokeet vaihto- ja tasavirralla

 • AC max.virta 5000 A
 • DC max.virta 2500 A
 • Tyypillisimpiä tutkimuskohteita ovat keskukset, kojeistot ja kiskojärjestelmät.

Lämpömittaukset

Mittauslaitteet soveltuvat erilaisiin lämpötilamittauksiin ja lämpenemistesteihin. Tyypillisimpiä tutkimuskohteita ovat keskukset, kojeistot ja kiskojärjestelmät.

 • Lämpökamerakuvauksia lämpötila-alueella -40 ºC…1500 ºC. Lämpökamerakuvaukset soveltuvat mm. sähkökunnossapitoon.
 • Termoparimittauksissa on käytettävissä 48-kanavainen tiedonkeruujärjestelmä.
 • Tutkimuslaitteet soveltuvat myös kenttämittauksiin.

Sähkömoottorin testipenkki

Testipenkki mahdollistaa sähkömoottorin kuormittamisen halutunlaisella ohjelmalla määriteltävällä vastamomentilla:

 • 5,5 kW, vakiomomentti 0-1500 r/min
 • vakioteho 1500-3000 r/min
 • 15 kW, vakiomomentti 0-1500 r/min
 • vakioteho 1500-3000 r/min

Suurjännitemittaukset

Suurjännitelaboratoriossa voidaan suorittaa sähköverkon laitteiden jännitekoestukset verkkotaajuisella vaihtojännitteellä ja syöksyjännitteellä:

 • Vaihtojännite < 200 kV
 • Syöksyjännite +- 400 kV
 • Tyypillisimpiä tutkimuskohteita ovat keskijännitealueen eristysaineet, kojeistot ja kiskojärjestelmät.

Yhteyshenkilöt

Markku Suistala

Laboratorioinsinööri

Tekniikka | Sähkö- ja automaatiotekniikka

markku.suistala@vamk.fi | +358 207 663 508


Timo Rinne

Lehtori

Tekniikka | Sähkö- ja automaatiotekniikka

timo.rinne@vamk.fi | +358 207 663 373