Etsitkö työharjoittelijaa?

Työharjoittelija, tuleva tiimiläisesi?

Yrityksesi voi ilmoittaa VAMKin opiskelijoille työ-, harjoittelu, kesätyö- tai opinnäytetyöpaikoista rekrypankissamme. Rekrypankin avoimista paikoista lähetämme koostusti tietoa noin kaksi kertaa kuukaudessa opiskelijoille sekä henkilökunnalle sähköpostitse.

 

Ilmoita harjoittelupaikasta rekrypankissamme

Perehdytä ja sitouta parhaat osaajat ajoissa

Työharjoittelu sisältyy amk-tutkintoon ja on erinomainen tapa perehdyttää ja sitouttaa parhaat osaajat työhön jo opiskeluaikana. Harjoittelusta hyötyvät kaikki: opiskelija omaksuu ammattialansa työtehtäviä, VAMK saa ajantasaista tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat innokasta ja alan uusinta tietoa omaavaa työvoimaa.

Miten saada työharjoittelija omaan organisaatioon?

AMK-tutkintoon sisältyvä työharjoittelu on erinomainen tapa tutustua tuleviin osaajiin jo opiskeluaikana. Opiskelijalle se on mahdollisuus kehittyä yhä vaativampiin tehtäviin. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy ohjatusti oman alansa työtehtäviin ja työpaikkoihin.

Työnantajat voivat lähettää ammattikorkeakoulun ohjaajille hakuilmoituksen, jossa on hyvä kertoa lyhyesti yrityksestä, millaisiin työtehtäviin harjoittelijaa haetaan sekä muista harjoittelusuhteen ehdoista, kuten mahdollinen palkkaus.

Opiskelija ottaa suoraan yhteyttä työnantajaan ja he keskenään sopivat harjoittelujakson ehdoista. Opiskelija tekee harjoittelusta raportin, joka sisältää myös itsearvioinnin jaksolle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Harjoitteluajalta annetaan työ- tai harjoittelutodistus.

Työharjoittelu on rekrytoinnin edullisin muoto.

Ota yhteyttä:

Liiketalous

 • Liiketalous: Jukka Niittykoski, koulutuspäällikkö
 • Tietojenkäsittely: Antti Mäkitalo, lehtori
 • International Business: Erik Wahlman, lehtori
 • Oikeushallinto: Marika Teirfolk-Naarmala, lehtori
 • Kansainvälinen kauppa: Leena Pommelin-Andrejeff, lehtori
 • Markkinointi: Heidi Skjäl, lehtori
 • Taloushallinto: Riikka Mäkelä, lehtori

Sosiaali- ja terveysala

 • Riitta Häyry, koulutuspäällikkö

Tekniikka

 • Energiatekniikka, ympäristöteknologia, konetekniikka: Riitta Niemelä, koulutuspäällikkö
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka: Seppo Mäkinen, koulutuspäällikkö
Harjoittelun tulee edistää
 • opitun sisäistämistä
 • lisätä opiskelijan ammatillisia valmiuksia
 • kehittää ammattitaitoa
 • tutustuttaa työpaikan toimintaan ja organisaatiokulttuuriin
 • lisätä opiskelumotivaatiota
 • antaa työnantajalle ja opiskelijalle mahdollisuuden tutustua toisiinsa
 • edesauttaa tulevaisuuden työllistymistä

Tekniikan koulutusten harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa ajallisesti 20 työviikkoa. Käytännössä työharjoittelussa ollaan koko kesä toukokuun alusta elokuun loppupuolelle.

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutusten harjoittelu on 30 opintopistettä, joka ajallisesti vastaa 20 viikon työtä.

Sosiaalialan harjoittelun laajuus on 45 opintopistettä ja hoitotyön 85-105 opintopistettä.

Kansainvälinen tutkinto-opiskelija harjoittelijaksi?

Globaalissa kilpailussa kaikki keinot kannattaa käyttää

Kv-opiskelija on maansa kielen ja kulttuurin erityistuntija. Myös Suomen kulttuuri tulee opiskeluvuosien aikana tutuksi.

 • Aikooko yrityksenne laajentaa toimintaansa ulkomaille?
 • Ovatko ulkomaan kontaktit tärkeitä yrityksellenne, mutta tuottaako niiden luominen vaikeuksia esimerkiksi kieliongelmien vuoksi?
 • Teettekö projekteja esimerkiksi Aasiassa tai Afrikassa ja tarvitsisitte jonkun, joka tuntee paikallisen kulttuurin?
 • Haluaisitteko parantaa yrityksenne henkilöstön kielitaitoa kielikylvyllä?
 • Jos vastasit kyllä johonkin näistä kysymyksistä, hyötyisitkö ulkomaisesta harjoittelijasta?

Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskelee 200 ulkomaista tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa noin 45 eri maasta englanninkielisissä liiketalouden ja tekniikan koulutusohjelmissamme. Heidän joukostaan saatat hyvinkin löytää juuri sen, mitä tarvitset.

Vaasa korkean teknologian keskuksena ja viejänä sekä myös matkailukaupunkina tarjoaa erinomaiset puitteet tutkintoon kuuluvaan harjoitteluun. Kansainväliset opiskelijamme ovat kuitenkin liian vähän hyödynnetty voimavara Vaasan alueen elinkeinoelämässä. Viime vuosina olemmekin pyrkineet parantamaan ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa harjoittelunsa nimenomaan Vaasan seudulla.