Toimeksianto opiskelijatyönä

Opiskelijatoimeksiannoissa ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttavat asiantuntijoiden ohjauksessa tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä eri toimialojen yrityksille ja organisaatioille. Toimintaa integroidaan opetukseen kaikissa Vaasan ammattikorkeakoulun yksiköissä. Palvelutoiminnalla motivoidaan yrityksiä sitoutumaan oman yrityksen kehittämistyöhön sekä aktiiviseen yhteistyöhön alueen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Yhteystiedot:

Liiketalous, International Business ja tietojenkäsittely
Koulutuspäällikkö Jukka Niittykoski

Konetekniikka, rakennustekniikka, energiatekniikka ja ympäristöteknologia
Koulutuspäällikkö Riitta Niemelä

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Koulutuspäällikkö Seppo Mäkinen

Sosiaali- ja terveysala
Koulutuspäällikkö Riitta Häyry

 

etunimi.sukunimi@vamk.fi