Mekaaniset ympäristöolosuhdetestit

Kiihdytetyt rasitustestit

Kiihdytetyssä rasitustestissä yhdistetään mekaaninen ja lämpötilarasitus. Lämpötilan muutokset saadaan aikaan nestemäisen typen ja sähkövastuksien avulla. Kokeissa voidaan määrittää laitteiden toiminta- ja vikaantumisrajoja ja näin etsiä laitteiden heikkouksia, joita poistamalla voidaan kehittää luotettavampia laitteita.

Suoritusarvoja:

 • Lämpötila-alue -100…+200 ºC
 • Max. Lämpötilan muutos 70 ºC/min
 • Max koekappale 106 x 106 x 101 (W x D x H)
 • Taajuusalue 2 Hz …10 kHz
 • Max.. Kiihtyvyys 50 GRMS (riippuu koekappaleesta ja taajuudesta)
 • Koekappaleen suurin paino 292 kg
 • Pöydän mitat 96x 96 cm2

Tärinätestaukset

Mekaaninen rasitus voidaan karkeasti jakaa yleisiin mekaanisiin rasituksiin, väsymisrasituksiin ja resonanssien vaikutuksiin. Näistä aiheutuvia tyypillisiä vikoja ovat mm. lujuuden heikkeneminen ja rakenteen pettäminen, toiminnalliset häiriöt sekä lisääntynyt kuluminen. Käytännössä tärinää ja rasitusta on vaikeaa välttää ja pieni ja merkityksetönkin tärinä saattaa resonanssien vaikutuksesta vahvistua huomattavaksi häiriötekijäksi. Mekaanisten ympäristötestien tarkoituksena on selvittää, mitä muutoksia mekaaniset rasitukset aiheuttavat tutkittavaan kohteeseen.

IEC60068 -standardin mukaisia tärinäkokeita:

 • Tärinä, sinimuotoinen, Vibration (sinusoidal), EN 60068-2-6
 • Isku, Shock, EN 60068-2-27
 • Jyskytys, Bumb, EN 60068-2-29
 • Tärinä, laajakaistainen satunnaistärinä, Vibration, broad-band random EN 60068-2-64
 • Vapaa pudotus, Free fall, EN 60068-2-32

LDS V850-44T-Lin-Air -tärinätestauslaitteiston tekniset tiedot:

 • täristinpään taajuusalue 5-2000 Hz
 • liukupöydän taajuusalue 5-1200 Hz
 • maksimi sinivoima 20,2 kN peak
 • maksimi satunnaisvoima 22,2 kN rms
 • maksimi iskuvoima 66,7 kN peak
 • maksimi kiihtyvyys 60 G sini peak, 50 G satunnais rms
 • maksimi kiihtyvyys (liukupöytä) 30G sini peak
 • maksimi nopeus 2m/s sini peak
 • maksimi amplitudi (jatkuva)50,8 mm p-p
 • täristinpään kuormitettavuus 350 kg
 • liukupöydän kuormitettavuus 500 kg
 • täristinpään halkaisija 440/600×600 mm
 • liukupöytä 600×600 mm
 • teho 25 kW
 • 2 kpl mittausantureita
 • stroboskooppi värähtelyn tutkimiseen

Yhteyshenkilöt

Henkilön tunnistetta timo.rinne@vamk.fi ei löydy. Tarkista lyhytkoodi.


Markku Suistala

Laboratorioinsinööri

Tekniikka | Sähkö- ja automaatiotekniikka

markku.suistala@vamk.fi | +358 207 663 508