Reletestaus

Asiantuntijapalvelut:

Reletestaus

Mistä on kyse:

RTP-simulaattorilla voidaan testata toisiokojeita, kuten suojareleitä sekä mittalaitteita niiden todellista käyttöympäristöä mahdollisimman tarkasti simuloiden. Simulaattorilla voidaan selvittää testattavan laitteen toiminta halutuissa yksittäisissä vika- ja erikoistilanteissa sekä myös toiminnan mahdollinen hajonta esimerkiksi satojen toistojen keskiarvosta. RTP-laitteisto soveltuu yksittäisten releiden- ja myös useamman releen järjestelmän toiminnan testaukseen.

Arvot asiakaslähtöisyys

Kenelle:

 • Kaikille yrityksille, sekä muillekin organisaatioille
Aitous

Lopputulos:

 • Luotettavat mittaustulokset ja testiraportti.
Signaalilähteet:
 • PSCAD -simuloinnista saatavat tallenteet
 • comtrade muotoiset tallenteet (esim. häiriötallenteet)
 • vapaasti ohjelmoitavissa esim. yliaallot, vaihekulmat, amplitudit, taajuudet ja DC-komponentti.
Laitetietoja:
 • 12 vapaasti ohjelmoitavaa analogiakanavaa +/- 10 V
 • 16 digitaalista inputkanavaa
 • 6 digitaalista outputkanavaa
 • 8  virtavahvistinta virta-alueilla (0-0,2 Arms, 0-2 Arms, 0-10 Arms ja 0-25 Arms)
 • 8 jännitevahvistinta (0-175 Vrms)
Tehtyjä tutkimuksia RTP-simulaattorilaitteistolla:
 • energianmittaustoimilohkon tarkkuuden testaus
 • kyllästyvien virtamuuntajien vaikutus selektiivisyyteen oikosulkutilanteessa
 • LON-lukituksia käyttävän rengasverkon testaus

Ota yhteyttä

Kalle Hällfors, asiakkuusvastaava

Kalle Hällfors

Asiakasvastaava, tekniikka
kalle.hallfors@vamk.fi
+358 50 313 6915

Mikko Västi

Lehtori, Tekniikka
mikko.västi@vamk.fi
+358 207 663 395