RTP-simulaattorilla voidaan testata toisiokojeita, kuten suojareleitä sekä mittalaitteita niiden todellista käyttöympäristöä mahdollisimman tarkasti simuloiden. Simulaattorilla voidaan selvittää testattavan laitteen toiminta halutuissa yksittäisissä vika- ja erikoistilanteissa sekä myös toiminnan mahdollinen hajonta esimerkiksi satojen toistojen keskiarvosta. RTP-laitteisto soveltuu yksittäisten releiden- ja myös useamman releen järjestelmän toiminnan testaukseen.

Signaalilähteet:

 • PSCAD -simuloinnista saatavat tallenteet
 • comtrade muotoiset tallenteet (esim. häiriötallenteet)
 • vapaasti ohjelmoitavissa esim. yliaallot, vaihekulmat, amplitudit, taajuudet ja DC-komponentti.

Laitetietoja:

 • 12 vapaasti ohjelmoitavaa analogiakanavaa +/- 10 V
 • 16 digitaalista inputkanavaa
 • 6 digitaalista outputkanavaa
 • 8  virtavahvistinta virta-alueilla (0-0,2 Arms, 0-2 Arms, 0-10 Arms ja 0-25 Arms)
 • 8 jännitevahvistinta (0-175 Vrms)

Tehtyjä tutkimuksia RTP-simulaattorilaitteistolla:

 • energianmittaustoimilohkon tarkkuuden testaus
 • kyllästyvien virtamuuntajien vaikutus selektiivisyyteen oikosulkutilanteessa
 • LON-lukituksia käyttävän rengasverkon testaus

Yhteyshenkilöt

Juha Nieminen

Lehtori

Tekniikka | Sähkö- ja automaatiotekniikka

juha.nieminen@vamk.fi | +358 207 663 395