Cropped alykassahko.jpg

Asiantuntijapalvelut:

Sähköverkkojen simulointi

Mistä on kyse:

Tarjoamme asiantuntijapalveluita tietokonesimulaation avulla luodun verkon virtojen ja jännitteiden käyrämuotojen laskemiseen erilaisissa vika- ja kytkentätilanteissa. 

Arvot asiakaslähtöisyys

Kenelle:

Sähkö- ja energia-alalla toimiville yrityksille

Aitous

Lopputulos:

 • Tutkimuksen avulla saadaan selville järjestelmän toiminta eri tilanteissa, joiden kokeileminen sisältää suuren riskin.
 • Voidaan selvittää miksei järjestelmä toimi odotetulla tavalla.

Esimerkkejä tutkimusaiheista:

 • Maasulun ja johdinkatkon aiheuttamat ylijännitteet
 • Muuntajan kytkentävirtasysäys
 • Oikosulun aiheuttamien jännitekuoppien leviäminen verkossa
 • Jännitemuuntajan kippivärähtely
 • Suojareleiden toiminta kytkentämuutoksissa
 • Eroonkytkentäsuojauksen toiminta
 • Imupiirien kytkentä verkkoon
 • Tuulivoimalaitoksen kytkentä verkkoon
 • Yliaaltojen leviäminen verkossa
 • Simuloinnin julkaisuluettelo (pdf)

Ota yhteyttä

Jenna Puska, palveluliikennetoiminnan päällikkö

Jenna Puska

Palveluliikennetoiminnan päällikkö
jenna.puska@vamk.fi
+358 50 4724 330

Mikko Västi

Tekniikan lehtori
mikko.vasti@vamk.fi
 +358 207 663 327