Syvennä osaamistasi

  Erikoistumiskoulutus

  Haluatko syventää ja laajentaa oman alasi erityisosaamista tai suunnata vaativimpiin asiantuntijatehtäviin? Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon ja toiminut työelämässä.


  Erikoistumiskoulutus VAMKissa

  Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja tutkintoja. Ne on suunnattu jo työelämässä toimineille osaajille, jotka kaipaavat ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta. Erikoistumiskoulutuksilla vastataan ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhdessä määrittämiin työelämän osaamistarpeisiin.

  Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka suuntaavat vaativampiin tehtäviin.

  Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, tai jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.

  Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoista: sen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

  1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä määritellyllä työelämän osa-alueella
  2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan
  3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin
  4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana