Kati komulainen

Kehittämisen ja kehittymisen vuosi

VAMKin vuosi 2021 kietoutui koronapandemian asettamien haasteiden ja uuden oppimisen ympärille. Haasteet kääntyivät kuitenkin vuoden aikana mahdollisuuksiksi. Seuraavana vuonna 2022 pääsimme todenteolla kehittämään ja parantamaan toimintaamme.

– Rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen.

Lue lisää

 

 

 

Avainluvut

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit tutkinnot

542 tutkintoa

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit tyollistyminen

Opiskelijoiden työllistyminen 89,2%

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit julkaisut

Julkaisut 189

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit kv opiskelijat

Kansainvälisiä opiskelijoita 346

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste 73,2%

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit hiilijalanjalki

Hiilijalanjälki 553,7 t CO2e

Img 3229 b

Tekniikan opetuksen vihreä siirtymä

Yhteiskunta on matkalla kohti hiilineutraaliutta ja tämä näkyy myös VAMKin toiminnassa. Tavoitteena on tuottaa osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä.

Lue lisää

 

Yhdessä teemme alueesta elinvoimaisen

VAMK:in TKI-toiminnan vaiherikasta vuotta värittivät uuden TKI-ohjelman lanseeraus, täysin uusien tutkimusalustojen perustaminen sekä vilkkaana käynyt hanke- ja julkaisutoiminta. MUOVA on VAMKin ainutlaatuinen innovaatioyksikkö, joka toimii linkkinä tutkimusmaailman ja pk-yritysten välillä. Vuoteen 2021 mahtui paljon onnistumisia.

Vuoden kohokohdat

Vuonna 2021 VAMK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa päivitettiin, eettinen toimintaohjeisto julkaistiin loppuvuodesta sekä saatiin laatuleima auditoinnista, etenkin työelämälähtöisyys keräsi kiitosta.

Kestävän tulevaisuuden puolesta

Kestävän tulevaisuuden puolesta

VAMKin strategisena tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Innovatiivisia ratkaisuja kehitetään kestävämmän tulevaisuuden puolesta yhteistyössä laajan kumppaniverkostomme kanssa.

Eettisyys ohjaa toimintaamme

Eettisyys ohjaa toimintaamme

VAMK sitoutuu vahvaan eettiseen ja vastuulliseen toimintaan. Tavoitteena on rakentaa yhteisö, jossa jokainen voi luottaa siihen, että toiminta on eettisesti kestävää.

Laatuleima auditoinnista; työelämälähtöisyys keräsi kiitosta

Laatuleima auditoinnista; työelämälähtöisyys keräsi kiitosta

Karvin puolueettoman arvion mukaan VAMKin vahvuuksia ovat tiivis työelämäyhteistyö, työelämälähtöinen koulutus sekä osallistava toimintakulttuuri.

Tilinpäätös 2021

Lue tilinpäätös pdf:nä