Kehittämisen ja kehittymisen vuosi

Vaasan ammattikorkeakoulun vuosi 2021 kietoutui koronapandemian asettamien haasteiden ja uuden oppimisen ympärille. Haasteet kääntyivät vuoden aikana mahdollisuuksiksi.

Vaasan ammattikorkeakoululla on merkittävä rooli sekä alueellisen, kansallisen että kansainvälisen osaajapulan ratkaisemisessa. Strategiamme mukaisesti olemme ”osaamisen tärkein kumppani”. Luomme keskeisille työelämän toimijoille kilpailuetua valmentamalla tulevaisuuden osaajia ja tuottamalla edelläkäyvää näkemystä.

Itselleni toimitusjohtajana oli merkityksellistä lähteä rakentamaan organisaatiomme kehitystyötä eettisten ja vastuullisuuteen sekä kestävään kehitykseen liittyvien näkökulmien kautta. Joulukuussa 2021 julkaisimmekin yhteisöllisesti osallistaen rakennetun Eettisen toimintaohjeiston. Tämän lisäksi yhteisömme tuotti Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimintaohjelman. Vastuullisuus on välittämistä.

Kesäkuussa 2021 läpäisimme Karvin kansainvälisen auditoinnin. Auditointiryhmä kiinnitti erityistä huomiota kunnianhimoiseen haluumme kehittää toimintaamme yhteisöllisesti sekä alueen työ- ja yrityselämää palvellen. Toimintakulttuuriamme kuvailtiin osallistumista tukevaksi ja henkilöstön sekä opiskelijoiden välisiä suhteita läheisiksi. Auditoinnista saadun palautteen avulla kehitämme toimintaamme nyt systemaattisesti. Haluamme kuitenkin pitää kiinni arvoistamme; sympaattisuudesta ja avoimuudesta. Tulla ja olla lähellä ihmistä.

Myös akkuteollisuus on nostettava tässä esille. Koko vuoden olemme rakentaneet, lanseeranneet ja kehittäneet uusia koulutuksia liittyen akkuteollisuuteen. Vihreä siirtymä, hiilineutraalius ja kestävät energiaratkaisut, kuten tuulivoima sekä sähkön varastointi, ovat osa jokapäiväistä tekemistämme. Elämme alueen teollisuuden kanssa samaa rytmiä, mielellään vielä ennakoiden.

Toimintaamme ohjaavat strategiassamme asetetut kehittämiskohteet. Työn tueksi otimme käyttöön lisää tiedolla johtamisen elementtejä. Seuraamme ennustaen ja ennakoiden toimintamme kehittymistä simuloiden erilaisia malleja, jotka keskittyvät talouden ja tuloksen ennustamiseen sekä mallintamiseen. Koko johto ja esihenkilöt aloittivat pitkän, vuoden kestävän valmennuksen tavoitteena yhteisen johtamiskulttuurin vahvistaminen.

Taloutemme vahvistui entisestään vuonna 2021. Määrätietoinen taloudenhoito näkyy taloutemme tunnusluvuissa. Osana talouden hoitoa päivitimme sijoituspolitiikkamme ja sijoitusten aktiivinen, huolellinen hoitaminen vaikutti positiivisesti myös tulokseemme.

Vuosi 2021 oli TKI-toiminnan  ja jatkuvan oppimisen kehittämisen vuosi. Valinta edetä kehitystyössä yksi iso teema kerrallaan on osoittautunut toimivaksi ja tuloksekkaaksi. Henkilöstö on saanut oppia vuoden aikana monia uusia asioita. Keskellä koronapandemiaa uuden kehittäminen on ajoittain ollut varmasti raskasta, mutta tiedän sen antaneen myös uskoa tulevaan. Voimme itse vaikuttaa toimillamme tulevaisuuteemme.

Henkilöstöstämme yhä useampi eläköityy lähivuosina. Aloitimme määrätietoisen rekrytoinnin syksyllä 2021 ja työnantajamielikuvamme vahvistuminen näkyi lisääntyvinä työnhakijoiden määrinä. Meille halutaan tulla töihin!

Kasvatamme jo vuonna 2022 merkittävästi TKI-toimintaamme ja jatkuvan oppimisen tarjontaamme. Vuonna 2022 keskitymme pedagogiseen kehittämiseen. Pedagogisen kehittämisen avulla luomme opiskelijoillemme yhä syventyvän kokemuksen siitä, että lähellä oleminen on myös laadukasta opetusta ja ohjausta.

Kansainväliset opiskelijat ovat kiinnostuneita Vaasasta ja Vaasan ammattikorkeakoulusta. Kansainvälisten opiskelijoiden määrä kasvaa suunnitellusti ja olemme myös lisänneet kansainvälisiä rekrytointeja yhteisöömme. Rohkeasti kuljemme kohti uutta. Kehittäen ja kehittyen.

Kiitän henkilöstöämme, opiskelijoitamme ja kumppaneitamme siitä, että olette mukana matkallamme.

Kati Komulainen

Rehtori / toimitusjohtaja