Työelämän tarpeista lähtevää kehitystyötä

Hankkeissamme edistämme osaamista ja tietotaitoa sekä työelämän tarpeista lähtevää kehitystyötä. Hanketyöllämme haluamme vaikuttaa yhteiskuntaa sekä haastaa yrityksiä ja organisaatioita kehittymään ja vahvistamaan siten alueen elinvoimaisuutta.

VAMKin hanketoiminta

Meillä on pitkät perinteet hanketoiminnassa ja hankekumppanuuksissa. Hankkeemme liittyvät vahvasti alueen elinkeinoelämään ja vahvuuksiimme, jotka ovat:

  • Älykäs energiatehokas sähkötekniikka ja robottiautomaatio
  • Vientiteollisuuden liiketoimintaosaaminen ja logistiikka
  • Sosiaalisesti kestävät, eettiset ja uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Markkinalähtöisten ja kestävien tuote- ja palvelujärjestelmien sekä teollisten ja sote-palveluiden muotoilu

Hanketoiminta niveltyy vahvasti opetustoimintaan, kehittäen sitä edelleen työelämälähtöisemmäksi ja työelämäntarpeita vastaavaksi. Hankkeissa ovat mukana niin opiskelijat, opettajat kuin alueen yritykset ja työelämä. Yhä useammat hankkeemme ovat myös kansainvälisiä, johtuen jo sijainnistamme globaalien yrityksien keskellä, yritteliäällä Pohjanmaalla.

Lisätietoa hanketoiminnastamme:

Sari Hudd

TKI-erityisasiantuntija

Korkeakoulupalvelut | TKI-palvelut

sari.hudd@vamk.fi | +358 20 766 3423


Minna Ritari

TKI-erityisasiantuntija

Korkeakoulupalvelut | TKI-palvelut

minna.ritari@vamk.fi | +358 207 663 421

TKI-palvelut@vamk.fi

Hankkeita esittelyssä

Hanke
5G HUB Vaasa

5G HUB Vaasa

Hankkeen kesto

1.8.2021 - 30.6.2023

Hanke
Mindful Ageing

Mindful Ageing

Hankkeen kesto

1.9.2020 - 31.8.2023