Ilmoita työ-, harjoittelu, kesätyö- tai opinnäytetyöpaikasta

Yrityksesi voi ilmoittaa VAMKin opiskelijoille työ-, harjoittelu, kesätyö- tai opinnäytetyöpaikoista rekrypankissamme. Rekrypankissa olevia ilmoituksia tuodaan esille lisäksi noin kaksi kertaa kuukaudessa opiskelijoille ja henkilöstölle lähetettävällä sähköpostitiedotteella.

Täytä lomake täällä

Opinnäytetyöt työelämälle

VAMKin opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat pääosin hankkeistettuja eli ne ovat työelämän toimeksiantoon perustuvia tutkimus- ja kehittämistehtäviä.

Opinnäytetyössä sovelletaan opinnoissa hankittuja teoreettisia tietoja työelämän käytännön vaatimuksiin. Opiskelija osoittaa opinnäytetyötä tehdessään valmiutensa toimia itsenäisissä asiantuntijatehtävissä omalla koulutusalallaan.

Opinnäytetyö opettaa kriittisyyttä, projektityöskentelyä, itsenäistä tiedon hankintaa, luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia. Usein opinnäytetyö toimii myös siltana työelämään, sillä ensimmäinen työpaikka löytyy usein opinnäytetyön myötä.


Miten saada opinnäytetyöntekijä omaan organisaatioon?

Onko organisaatiossasi käynnissä jokin taustaselvityksiä tai tutkimusta vaativa projekti? Ota yhteyttä!

Liiketalouden yksikkö

  • Liiketalous, International Business ja tietojenkäsittely: Marianne Waltermann, koulutuspäällikkö

Tekniikan yksikkö

  • Konetekniikka, energiatekniikka, ympäristöteknologia: Lotta Saarikoski, koulutuspäällikkö
  • Sähkötekniikka, tietotekniikka, Information Technology: Juha Nieminen, koulutuspäällikkö

Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

 

Tai ilmoita paikka rekrypankkiimme