Opiskelijatoimeksiannoissa ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttavat asiantuntijoiden ohjauksessa tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä eri toimialojen yrityksille ja organisaatioille. Toimintaa integroidaan opetukseen kaikissa Vaasan ammattikorkeakoulun yksiköissä. Palvelutoiminnalla motivoidaan yrityksiä sitoutumaan oman yrityksen kehittämistyöhön sekä aktiiviseen yhteistyöhön alueen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Yhteystiedot:

Liiketalous, International Business ja tietojenkäsittely
koulutuspäällikkö Marianne Waltermann
 
Konetekniikka, rakennustekniikka, energiatekniikka ja ympäristöteknologia
koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski
 
Sähkötekniikka, tietotekniikka ja Information Technology
koulutuspäällikkö Juha Nieminen
 
Sosiaali- ja terveysala
tiimivastaava Sanna Saikkonen

etunimi.sukunimi@vamk.fi