Avekki 1 (painotus lasten ja nuorten Avekissa)

Täydennyskoulutus

Laajuus: 16 h | Kieli: Suomi | Hinta: 310 € |

Aloituspaikat: 20 kpl | Toteutustapa: Lähiopetus

Opiskeluaika: 8.12.-9.12.2022

Ilmoittaudu 30.11.2022 mennessä

Avekki 1

AVEKKI-käsite muodostuu sanoista Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy/hallinta, Kehittäminen, Koulutus ja Integrointi.

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin painottuen erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-toimintatapamallin tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaille että työntekijöille.

Koulutus sopii erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskenteleville (mm. lastensuojelu, varhaiskasvatus, koulu). Teorian ja käytännön osalta koulutuksessa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelyn erityispiirteitä. Koulutus sopii myös yleisesti työpaikoille, joissa työskennellään erilaisten asiakkaiden kanssa ja joissa on tarve saada vahvempia työkaluja tilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä niissä toimimiseen.

Rgb check väri

Hyödyt

 • Koulutuksen käynyt työntekijä oppii havaitsemaan vireystilaan vaikuttavia tekijöitä sekä vuorovaikutuksen eri sävyjä
 • Työntekijä oppii ennaltaehkäisemään ja ennakoimaan työpaikan eri tilanteita sekä toimimaan väkivaltatilanteissa turvallisesti
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Sosiaali- ja terveysalan yksiköt
 • Kasvatus-, ohjaus- ja opetusalan yksiköt
 • Koulutuksen pääpaino on lasten- ja nuorten kanssa työskentelevissä yksiköissä, mutta koulutus sopii myös aikuisten kanssa työskenteleville

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena aikavälillä 8.-9.12.2022. Yhden koulutuspäivän kesto on 8 opintotuntia (koko koulutus 16 h). Opetus tapahtuu Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö Aleressa (Wolffintie 27-31, 65200 Vaasa) luokassa F176.1. Opiskelijan käytössä on kouluttajan antama materiaali.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty. Huom! Koulutuksen lähiopetuksessa on 100 % läsnäolo (edellytyksenä AVEKKI-todistuksen saamiselle).

Koulutuksen sisältö

 • turvallisuus ja vuorovaikutus
 • ennaltaehkäisy ja ennakointi
 • työntekijän ammatilliset valmiudet
 • työpaikan uhka- ja väkivaltatilanteiden arviointi
 • turvallinen hallinta
 • jatkotoimenpiteet ja jälkiselvittely
 • toiminnan arviointi ja siitä oppiminen

Kouluttajana toimii mielenterveys- ja päihdetyön lehtori Karina Björninen.

Lisätiedot

Karina Björninen

Lehtori

Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

karina.bjorninen@vamk.fi | +358 207 663 625

Ilmoittautumisohjeet

Saat ilmoittautumisajan päätyttyä tiedon koulutukseen pääsystä. Koulutukseen valituille lähetetään ohjeet opintojen aloittamista varten.

Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu