Opintoretkien tarkoituksena on tutustua alan työympäristöihin, messuihin sekä muihin näihin verrattaviin kohteisiin. Yli vuorokauden kestävät opintoretket on tarkoitettu lähinnä opintojensa loppuvaiheessa oleville. Opintoretkiä saa lukukausien aikana tehdä yleensä vain kotimaisiin kohteisiin ja niiden on tapahtuttava aina opettajan valvonnassa.

Opintoretkiä koskeva anomus on koulutuspäällikölle vähintää viikko ennen retken alkamista. Anomuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

  • matkaohjelma aikatauluineen ja tutustumiskohteineen
  • matkan valvojana toimivan opettajan nimi
  • matkanjohtajana toimivan opiskelijan nimi
  • selvitys retken vuoksi muuttuvista opetusjärjestelyistä asianomasiten opettajien varmentamana
  • matkan kustannusarvio
  • Opintomatka-anomus

Opintoretken aikana olevista viikkotyöjärjestyksen mukaisista opetustunneista katsotaan pidetyksi ainoastaan valvojana toimivan opettajan tunnit kysyiselle ryhmälle. Anomuksesta ammattikorkeakoulu saattaa osallistua retken kustannuksiin.