Tekemällä oppimista

AMK-tutkintoon johtava koulutus koostuu perus- ja ammattiopinnoista, suuntaavista ammattiopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä ja työharjoittelusta.

VAMKin opetuksessa yhdistetään teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa, ja siinä sovelletaan ryhmätyön mahdollisuuksia ja ongelmakeskeistä oppimista. Tiiviit yhteytemme Vaasan alueen työelämään tarjoavat opiskelijoille mielenkiintoisia projektiharjoituksia sekä opinnäytetöiden aiheita.

Alere

Alere on VAMKin ja Yrkeshögskolan Novian yhteinen sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus Palosaaren kampuksella. Modernin opetuksen vaatimuksiin peruskorjattu kiinteistö tarjoaa opiskelijoille viihtyisien tilojen lisäksi yhteistä opetusta ja opettajien vaihtoa suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten kesken. Yhteistyö vahvistaa merkittävästi opiskelijoiden kilpailukykyä Vaasan alueen kaksikielisissä työympäristöissä.

Technobothnia

Technobothnia on Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Vaasan yliopiston yhteinen tekniikan tutkimus- ja opetuslaboratorio, joka on entisöity huipputekniikan vaatimuksiin entiseen puuvillatehtaaseen. Tekniikan opiskelijat voivat perehtyä Technobothniassa alan uusimpiin sovelluksiin ja osallistua yritysten kanssa yhteistyönä tehtäviin projekteihin. Technobothnian nykyaikaiset tilat, laitteistot, ohjelmistot sekä toimintatavat edistävät opetuksen lisäksi merkittävästi alueen yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

Kansainvälinen projektiharjoittelu

Kansainvälisessä projektiharjoittelussa opiskelija lähtee töihin yrityksen työmaalle jonnekin päin maailmaa. Kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi projektiharjoittelu kartuttaa jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista. Tärkeässä osassa on yhteistyön lisääminen Vaasan seudun kansainvälisten vientiyritysten kanssa ja sitä kautta projektiosaajien valmentaminen työelämän tarpeisiin.

West Coast Startup

Kasvuyrittäjyyshautomo West Coast Startup palvelee Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa uusien yritysideoiden tunnistamisessa, kehittämisessä ja testaamisessa.

Industrial Innovation Academy

Industrial Innovation Academy (I2A) on tietotekniikan koulutuksen oppimisympäristö, jossa suomen- ja englanninkieliset opiskelijat työskentelevät teollisuuden ja muiden yritysasiakkaiden antamien projektien parissa.

Roboakatemia

Roboakatemiassa insinööriopiskelijat toteuttavat robotiikkaan liittyviä tutkimus- ja kehittämistoimeksiantoja alueen yrityksille. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen lisäksi opiskelijat saavat tuntumaa työelämässä tyypilliseen projektityöskentelyyn ja usein jopa tuleviin työnantajiinsa.AMK-tutkintoon johtava koulutus koostuu perus- ja ammattiopinnoista, suuntaavista ammattiopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä ja työharjoittelusta.