Verkko-opinnot VAMKissa

Vaasan ammattikorkeakoulussa verkko-oppimisympäristöt toimivat lähiopetuksen tukena useilla opintojaksoilla. Osa opintojaksoista toteutetaan myös täysin verkko-opintoina. Oman korkeakoulun opetustarjonnan lisäksi tutkintoon voi sisällyttää myös muissa korkeakouluissa suoritettuja verkko-opintoja.

VAMKissa käytetään seuraavia verkko-oppimisympäristöjä: Portal (Moodle) sekä Zoom.

VAMKin verkko-opintojaksot

VAMKin tarjoamat, muut kuin koulutusten opetussuunnitelmiin sisältyvät verkko-opinnot löytyvät

Vapaasti valittavien opintojen taulukosta

Seuraavilla opintojaksoilla on jatkuva toteutus

  • SXV0050 Positiivinen psykologia 3 op
  • SYS3003 Positiivinen psykologia ja johtaminen 2 op (HUOM: Vain YAMK-opiskelijoille)
  • SYS3004 Työhyvinvoinnin johtaminen 2 op (HUOM: Vain YAMK-opiskelijoille)
  • SYS3006 Työhyvinvoinnin johtaminen 3 op (HUOM: Vain YAMK-opiskelijoille)
  • TX00BA22 Jakamistalous 1op
  • TX00BA16 Kiertotalouden liiketoiminta 3op

Muualla suoritettavat verkko-opinnot:

Tutkintoon voi sisällyttää myös muissa korkeakouluissa suoritettuja verkko-opintoja.

Campus Online

CampusOnline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta. CampusOnline.fi tarjoaa opintojaksoja yli 20 eri ammattikorkeakoulusta. Voit ilmoittautua eri ammattikorkeakoulujen opintojaksoille ja opiskella opintoja kätevästi verkossa – ajasta ja paikasta riippumatta. CampusOnline.fi mahdollistaa opintojaksojen suorittamisen 100-prosenttisesti verkossa.

CampusOnline.fi kevään 2023 opinnot julkaistaan 14.11.2022. Ilmoittautumisohjeet Campusonline.fi

VAMKin opiskelijat ilmoittautuvat VAMKin Campuskursseille normaalisti Vamkin toteutukselle (PAKKI), EI Campusonline kautta.

Ilmoittauduttaessa on ehdottomasti käytettävä VAMKin sähköpostiosoitetta.

Tutustu tarjontaan CampusOnlinessa

Opintojaksojen suoritusten siirto

Suoritusten siirto hyväksilukuanomuksella (e-lomake): vamk.fi/opiskelijalle/opas/lomakkeet 

Puro-palvelu päättyy valtakunnallisesti 15.11.2022. 

Avoin ammattikorkeakoulu

Kaikissa ammattikorkeakouluissa toimii avoin ammattikorkeakoulu (avoin AMK) ja avoimissa eri puolilla Suomea on runsaasti myös verkko-opintoja tarjolla. Tarjolla olevat opinnot, ilmoittautumiskäytännöt ym. selviävät kunkin avoimen AMK:n omilta verkkosivuilta. Opinnot ovat opiskelijalle maksullisia, 10-15 euroa/opintopiste ja opintomaksut tulee maksaa itse.

Avoin AMK

Centrian avoimen AMK:n ja Averkon opinnot

Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat sekä avoimen AMK:n väyläopiskelijat voivat osallistua Centrian avoimen AMK:n ja Averkon opintoihin veloituksetta yhteistyösopimuksen nojalla. Katso tarjonta täällä: https://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/averko. Ilmoittauduttaessa on ehdottomasti käytettävä VAMKin sähköpostiosoitetta.

Avoin yliopisto

Avoimissa yliopistoissa eri puolilla Suomea on tarjolla myös virtuaalisesti suoritettavia opintoja. Tarjolla olevat opinnot, ilmoittautumiskäytännöt ym. selviävät kunkin avoimen yliopiston omilta verkkosivuilta. Tarjontaa on koottu myös Opintopolkuun. Opinnot ovat opiskelijalle maksullisia, 10-15 euroa/opintopiste ja opintomaksut tulee maksaa itse.

Yliopistojen Aasia-verkosto

Aasian ohjelma on valtakunnallinen monitieteinen perusopintojen tason opintokokonaisuus. Ohjelma antaa vankan tiedollisen pohjan Itä- ja Kaakkois-Aasiasta opiskelijoille, joiden opinto- ja urasuunnitelmat liittyvät Aasiaan.

Opetus tapahtuu englannin kielellä erilaisten etäopetusmuotojen avulla (verkkoluentoja, -kursseja ja -harjoituksia) ja ohjelma toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Ohjelma sopii omaksi sivuainekokonaisuudekseen, tai siitä voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Lisätietoja opinnoista, opintomaksuista sekä ilmoittautumisesta Asianet.fi

HUOM: Muualla suoritettavista opinnoista kannattaa keskustella etukäteen oman koulutuspäällikön tai opon kanssa, jotta voit varmistaa opintojen soveltuvuuden tutkintoosi.