Vaasan ammattikorkeakoulun määrätietoinen kehittäminen jatkui vuonna 2023. Sekä koulutuksen että TKI-toimintojen kehittämisessä vietiin eteenpäin useampaa kehittämisteemaa. Kaikki nämä toimet tukevat VAMKin visiota olla osaamisen tärkein kumppani. Luomme keskeisille työelämän toimijoille kilpailuetua valmentamalla tulevaisuuden osaajia ja tuottamalla edelläkäyvää näkemystä.

Vuonna 2023 Vaasan ammattikorkeakoulussa aloittivat uudet yksikönjohtajat niin tekniikan kuin sosiaali- ja terveysalan yksiköissä, joiden kautta yksiköiden strateginen kehittäminen pystyttiin viemään uudelle tasolle. Vuosi 2023 oli myös palveluliiketoiminnan kehittämisen vuosi. Tästä näkyvämpänä esimerkkinä on uuden avainkumppanuusmallin rakentaminen, jonka ensimmäisiä kumppanuuksia vietiin eteenpäin kohti kumppanuussopimuksia.

Aloitimme vuoden 2023 lopulla sekä ohjauksen kehittämisprojektin että myös opintojaksopalautteen avulla tapahtuvan systemaattisen kehittämisen. Oikea-aikainen ja tietopohjainen ohjaus on jatkossa toimintamme keskiössä, jotta ajallaan valmistuminen tulee kehittymään jokaisessa VAMKin tutkinto-ohjelmassa. Ohjauksella on pystyttävä tukemaan jo opintojakson sisällä opintojen etenemistä.

Opintojaksopalaute on opiskelijakokemuksen kehittämisen kipinä, jonka perusteella opetuksen kehittämistä viedään jokaisen opintojakson osalta eteenpäin. Hyvä opiskelijakokemus on erittäin tärkeää ja teemme tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden sekä työelämän kanssa, jotta opiskelusta muodostuu sellainen kokemus, joka luo myös tiiviin ja opinnoistaan ylpeän alumniyhteisön.

Haluan kiittää koko henkilökuntaamme vuodesta 2023! Yhdessä hyvällä tiimityöllä olemme valmiina myös tuleviin kehitysaskeliin.

Ville Isoherranen
va. rehtori, toimitusjohtaja