Palveluliiketoiminnan teemavuosi käynnistyi VAMKin palveluliiketoiminnan nykytarjonnan prosessien kartoituksella. Palveluliiketoimintaa on tehty VAMKissa jo usean vuoden ajan, mutta teemavuonna keskityimme kehittämään toimintaamme edelleen, jotta voisimme palvella alueemme elinkeino- ja työelämää vielä entistäkin tarvelähtöisemmin.

Ammattikorkeakoulun kolme perustehtävää ovat koulutus, TKI ja aluekehitys. Palveluliiketoiminta yhdistääkin parhaimmillaan nämä ydintehtävämme. Koulutamme ja konsultoimme yrityksiä aktiivisesti ajankohtaisista teemoista osaamisalueillamme, niin liiketoiminnan, tekniikan, sosiaali- ja terveydenhuollon kuin muotoilun aloilla. Luonnollisesti digitalisaatio kiinnostaa ja esimerkki robotiikkakoulutuksemme ovat suosittuja.

Technobothnian koulutus- ja tutkimuslaboratorion myötä olemme jo pitkään tarjonneet erilaisia mittaus- ja testauspalveluja. Yhteistyö alueen yritysten kanssa on hyvin tiivistä. Usein näiden palveluiden myötä syntyy myös kehittämistarpeita, joita ratkomme yhteistyössä yritysten kanssa niin hankkeissa kuin erillisinä toimeksiantoina.

Luonnollisesti opiskelijat ovat suuri voimavaramme. Opiskelijatoimeksiantojen myötä teemme tiiviistä yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa. Näin opiskelijoille tarjoutuu erinomaisia mahdollisuuksia päästä ratkomaan aitoja työelämän haasteita, ja samalla luoda itselleen tulevaisuuden urapolkuja.

Avainkumppanuusohjelma

Teemavuonna käynnistimme uuden Avainkumppanuusmallin vahvistaaksemme edelleen yhteistyötämme alueen elinkeino- ja työelämän kanssa. Avainkumppanuusohjelman keskeisenä teemana on tukea yritystä ja esimerkiksi kehittää liiketoimintaa kestävästi ja vastuullisesti, houkutella alan parhaita osaajia ja osallistua huippuluokan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteihin.

Teemavuoden myötä palveluliiketoimintamme kasvoi sisällöllisesti ja euroina. Tästä haluammekin kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä asiakkaitamme, ilman teitä emme olisi tuloksiimme päässeet. Työmme jatkuu vuonna 2024 entistäkin asiakaslähtöisemmällä otteella. Haluamme tarjota edelläkäyvää näkemystä ja tukea alueemme toimijoita toimintaympäristön nopeissa muutoksissa yritysten ja organisaatioiden kehittämisessä. Lupaammekin olla tulevaisuudessa vielä parempi yhteistyökumppani, kouluttaja, kehittäjä, konsultti ja mittaaja.

Jenna Puska
palveluliiketoiminnan päällikkö