Innovaatioseteli avuksi yrityksesi kehittämiseen

Innovaatiosetelin avulla yritykset voivat yhteistyössä korkeakoulujen kanssa esimerkiksi

  • kehittää tai testata ideoita uusiksi tuotteiksi tai palveluiksi
  • kehittää prosessejaan
  • saada apua liiketoiminnan kasvattamiseen tai kansainvälistämiseen
  • tuottaa markkinointisuunnitelmia tai -selvityksiä
  • mittaus- ja testauspalveluja
  • innovaatiotoimintaan liittyviä soveltuvuustutkimuksia ja asiantuntijalausuntoja
  • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä palveluja

Innovaatioseteli on Innovaatiorahoituskeskus Tekesin hallinnoima ja rahoitus on enimmillään 5000 euroa. Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Innovaatiosetelin hakuprosessi

  • Mieti millaista osaamista ja asiantuntemusta tarvitset
  • Ole yhteydessä VAMKiin ja keskustele tarpeestasi
  • Tee hakemus Tekesin sähköisessä asiointipalvelussa, saat apua VAMKista hakemuksen laatimiseen

Tarkemmat kriteerit Innovaatiosetelin myöntämiselle ja hakemusmenettelytiedot löytyvät Tekesin sivuilta http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ sekä TEKES-asiantuntija anssi.hakala@tekes.fi

VAMKin osaamis- ja palvelualueet

Innovaatiosetelillä hankittavat palvelut liittyvät korkeakoulujen ydinosaamiseen: VAMKista on saatavilla apua tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan alojen kehittämiseen.

Tekniikka:

Tekniset mittaukset, tuote- ja tuotannon kehittämisprojektit sekä osaamista kohottava koulutus.

Lisätietoja: johtaja Jorma Tuominen, jorma.tuominen@vamk.fi, 040 582 7623

Liiketalous:

Liiketoimintaosaamisen toimeksiannot, projektit ja koulutus; erityisesti kansainvälinen kauppa ja logistiikka.

Lisätietoja: johtaja Elina Martin, elina.martin@vamk.fi, 040 549 3542

Sosiaali- ja terveysala:

Moniammatillinen koulutus, muutosten ennakointi ja kehittyvät teknologiat.

Lisätietoja: johtaja Elina Martin, elina.martin@vamk.fi, 040 549 3542

Tutkimus- ja kehityskeskus Muova:

Asiakas- ja käyttäjätutkimus, muotoilupalvelut, tuote- ja palvelukehitys, brändin kehittäminen.

Lisätietoja: johtaja Annika Hissa, annika.hissa@vamk.fi, 050 568 5863