Kummallinen vuosi – voimavarana ihmiset

Kummallinen vuosi. Sellainen oli Vaasan ammattikorkeakoulun vuosi 2022. Niin se oli monessa muussakin organisaatiossa. Kompleksisen maailmantilanteen keskellä fokuksemme on ollut pedagogisen kehittämisen teemavuodessa, kestävän kasvun ja ihmisen kokoisen johtamiskulttuurin rakentamisessa.

Vuoden 2022 alussa kampuksemme oli suljettuna Covid-19 pandemian vuoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisella ohjauksella. Muistan aina sen päivän, kun kampus taas avattiin. Se päivä oli 8.3.2022. Ennen tätä päivää oli kuitenkin toinen päivä, jota en unohda. Se oli 24.2.2022. Päivä, jolloin alkoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Tämän kaiken keskellä on tullut yhä merkityksellisemmäksi ja todeksi se, että koulutus rakentaa parempaa huomista. Koulutus on aina toivon puolella.

Vuoden kohokohtana pedagoginen teemavuosi

Kehittämisen näkökulmasta vuosi 2022 oli pedagogisen kehittämisen teemavuosi. Tästä syntyi yhdessä luomamme pedagogisen kehittämisen ohjelma. Ohjelma, josta voi syystäkin olla ylpeä. Me olemme sen itse yhdessä tehneet. Nyt elämme ohjelmaamme todeksi ja se elää ajassa. Olemme ottaneet esimerkiksi tekoälyyn uteliaan, innostuneen asenteen. Erityistä syytä ylpeyteen luo se, että pedagoginen ohjelmamme alkaa avoimuuden ja saavutettavuuden teemoilla. Vuonna 2022 saimme valmiiksi saavutettavuussuunnitelmamme, jota on arjessa mielekästä seurata. Meille saavutettavuus ei ole sanoja, se on tekoja. Ja arvojemme mukaisia valintoja.

Toisena konkreettisena tekona haluan nostaa esille Vaasan ammattikorkeakoulun Master Schoolin lanseerauksen. Tänne olemme koonneet kaikki YAMK-tutkintomme ja kehitystyön yhä jatkuessa voimme valtakunnallisen opiskelijapalautteen perusteella todeta, että olemme toiseksi paras YAMK- tutkintoja tarjoava ammattikorkeakoulu!

Kestävän kasvun tiellä

Ammattikorkeakouluja ohjataan rahoitusmallilla, jossa erilaisia asioita tarkastellaan määrällisesti. Näille indikaattoreille on määritelty rahallinen arvo. Olemme olleet koko yhteisö käsittämättömän onnellisia vuoden 2022 tuloksestamme. Toiminnallisten mittaritulosten kasvu oli kaikista Suomen ammattikorkeakouluista huomattavasti suurinta. Kokonaisuudessaan tuloksemme kasvoi 12 %, jonka taloudellinen arvo on vuosille 2024–2026 noin kaksi miljoonaa euroa. Rahoitus muodostuu edeltävien vuosien kolmen vuoden keskiarvosta eli rahoituksemme lasketaan vuonna 2024 vuosien 2020, 2021 ja 2022 perusteella, mikä näkyy jo huomattavana perusrahoituksen kasvuna erinomaisen vuoden 2022 vuoksi. Toiminnalliset mittaritulokset olivat lähteneet kasvuun jo syksyllä 2020, mutta vasta vuonna 2022 tapahtui selkeä kasvuharppaus. Määrätietoista työtä on nyt jatkettava, jotta pääsemme hyötymään tuloksistamme myös rahoituksen kautta. Saavutetun tason ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä ja uudistautumista.

Iso, ammattikorkeakoulujen yhteinen ponnistus oli sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelumaksuista luopuminen. Tämä osoitti ammattikorkeakoulujen kyvykkyyden yhdessä, pitkäjänteisesti ja laajalla vaikuttamisrintamalla viedä asioita eteenpäin. Asialla on iso symbolinen merkitys myös opiskelijoillemme. Käytäntöhän oli ollut käytössä vain sosiaali- ja terveysalalla.

Ihmisen kokoinen johtamiskulttuuri

Vuosikertomuksen kirjoittaminen ja koostaminen on organisaatiolle tärkeä hetki. Jatkuvan kehittämisen ja parantamisen keskellä on tärkeätä pysähtyä. Katsoa taaksepäin. Ihastella ihmisten aikaansaamia asioita. Oppia asioista, jotka eivät menneet suunnitellusti ja samalla luoda jo katse tulevaan. Syksyllä 2023 me aloitamme yhteisen strategiaprosessin henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmiemme kanssa. Odotukset ovat korkealla sen suhteen. Haluamme olla rakentamassa aidosti rohkean ja edelläkäyvän strategian. Vuoden kuluttua tiedämme, missä olemme matkalla.

Vaikka vuosi 2022 oli kummallinen, oli se Vaasan ammattikorkeakoululle erityisen menestyksekäs. Kummallisuudenkin keskellä vahva, jaettu ja yhdessä ymmärretty strategia sekä ihmisen kokoinen johtamiskulttuuri kantavat.

Kiitos omistajillemme; Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari. Teidän tukenne on aistittavissa jokaisessa päivässä. Yhdessä me rakennamme kestävää tulevaisuutta, josta hyötyy koko Pohjanmaa esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuuden kautta.

Kiitos meidän ihmisille. Te olette olleet valtavan rohkeita. Olette lähteneet kokeilemaan uusia asioita, ottaneet askeleita uusiin suuntiin ja näin oma työnkuvakin on saattanut vuosien jälkeen muuttua uuteen suuntaan. Meidän suurin voimavaramme ovat meidän ihmiset. Teidän kanssa on hyvä tehdä ja elää strategiamme todeksi. Olla Osaamisen tärkein kumppani.

Kati Komulainen

Rehtori / toimitusjohtaja