VAMKin menestyksekäs pioneerivuosi kansainvälisessä opiskelijarekrytoinnissa

Kansainvälisellä opiskelijarekrytoinnilla on keskeinen rooli suomalaisten korkeakoulujen menestyksessä ja kasvussa sekä suomalaisen koulutuksen maineen luomisessa maailmanlaajuisesti.

Vaasan vahvuus on kansainvälisyys ja alueen kansainväliset yritykset. Vaasa tarjoaa yhdistelmän laadukasta koulutusta, tutkimusmahdollisuuksia, kohtuuhintaisuutta elinkustannuksissa, turvallisuutta ja kulttuurista rikkautta, jotka tekevät siitä houkuttelevan kohteen kansainvälisille opiskelijoille. Vaasassa on kukoistava liiketoimintaekosysteemi erityisesti energia-alalla.

Kansainväliset koulutusohjelmamme onkin suunniteltu yhdessä työelämän edustajien kanssa vastaamaan alueen yritysten osaamistarpeita. Tämä luo erinomaiset mahdollisuudet työharjoitteluun, osa-aikatyöhön ja työllistymiseen valmistumisen jälkeen. 

Brändityö ja näkyvyyden vahvistaminen kansainvälisellä yhteistyöllä 

Aloitettuani roolissani markkinointi- ja viestintäpäällikkönä puolitoista vuotta sitten, kansainväliseen opiskelijarekrytointiin ja sen kehittämiseen on panostettu VAMKissa vuoden 2022 aikana. Kirkastimme kevään 2022 hakuun sloganiamme ja syksyllä 2022 toteutimme vielä VAMK Master Schoolin lanseerauksen ylempien tutkintojen osalta. Digitaalisen markkinoinnin ja markkinointiwebinaarien ohella olemme panostaneet yhteistyöhön Studyportalsin kanssa, joka brändinäkyvyyden lisäksi tukee meitä markkina-analytiikassa. 

Lyhyessä ajassa lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden rekrytoinnissa on kehitetty agenttiyhteistyötä valituilla kohdemarkkinoilla muiden suomalaisten ja kansainvälisten korkeakoulujen tapaan. Meillä on vuoden 2022 aikana ollut kuusi yhteistyökumppania pääosin Aasian maissa ja Lähi-idässä tukemassa markkinointitoimiamme digitaalisten kampanjoiden avulla ja edustamassa meitä puolestamme mm. lukioissa Intiassa.  VAMKin kohdemarkkinat suuntautuvat Talent Boost -maista erityisesti Intiaan ja Vietnamiin. Lisäksi myös Lähi-itään on tehty tehostetusti markkinointitoimia yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa.  

Konkreettisia saavutuksia

Kansainvälisten tutkintojen yhteishaussa tammikuussa 2022 onnistuimmekin kasvattamaan ensisijaisten hakijoidemme määrää peräti yli 60%. Nimenomaan ensisijaisten osuus onkin meille merkittävää, se kertoo hakijoiden motivaatiosta hakea juuri ensisijaisesti meille ja Vaasaan opiskelemaan.  

Koronatilanteen vapautumisen myötä pääsimme loppukeväästä myös vihdoin matkustamaan ja vierailemaan kumppanimme Edufinlandin organisoimana Arabiemiraattien lukioissa, sekä toistamiseen syksyllä niin lukiovierailuilla että GESS Dubai messuilla yhteistyössä Metropolian ja SAMKin kollegoidemme kanssa. VAMKin koulutustarjonnan ohella esillä oli myös Muotoilukeskus MUOVAn tarjoamat lyhytkurssit ja erityisosaaminen muotoilun saralta. Tuloksena oli selvä kasvu hakijamäärissä ei vain Arabiemiraateista vaan myös lähimaista, joista osa on myös nyt vastaanottanut opiskelupaikan.  

Uutena pilottina VAMK toteutti Energy Technology -tutkinnon toteutuksen englanninkielellä, johon hakijoita oli syksyllä 2022 menestyksekkäästi yli 1500.  Itse opinnot alkoivat tammikuussa 2023 etäopinnoin, koska opiskelijoiden viisumeiden saaminen on ollut valitettavan haastava prosessi.  

Kansainväliset opiskelijat suomalaisen osaamisen lähettiläinä 

Kansainväliset opiskelijat tuovat rikkaan kulttuurisen monimuotoisuuden VAMKin kampukselle. Vuorovaikutus eri taustoista tulevien opiskelijoiden kanssa lisää kulttuurien välistä ymmärrystä ja edistää globaalia näkemystä paikallisten opiskelijoiden keskuudessa. Altistuminen erilaisille näkökulmille valmentaa myös suomalaisia ​​opiskelijoita menestymään yhä enemmän kompleksisessa maailmassa. 

Kansainväliset opiskelijamme toimivat suomalaisen koulutusosaamisen lähettiläinä. He edistävät akateemista ympäristöä tuomalla tuoreita näkökulmia, tietoa ja ideoita kotimaistaan. Tämä ajattelun monimuotoisuus edistää innovaatioita ja stimuloi akateemista huippuosaamista. Nämä yhteydet voivat johtaa tuleviin yhteistyöhön, tutkimuskumppanuuksiin ja kulttuurivaihtoon. Tässä on meillä suuri potentiaali käsissämme.  

Taloudelliset vaikutukset ja osaavan työvoiman edistäminen

Kansainväliset opiskelijat vaikuttavat merkittävästi Suomen talouteen. He maksavat lukukausimaksuja, kuluttavat majoitukseen, ruokaan, kuljetuksiin ja muihin tavaroihin ja palveluihin, mikä tuottaa tuloja ja tukee paikallisia yrityksiä. Lukuvuosimaksutulot auttavat rahoittamaan muun muassa opiskeluympäristöjen kehittämistä, stipendejä ja tutkimushankkeita.  

Monet kansainväliset opiskelijat haluavat jäädä Suomeen valmistumisen jälkeen hakeakseen työllistymismahdollisuuksia. Houkuttelemalla lahjakkaita ja motivoituneita henkilöitä Suomeen, suomalaiset korkeakoulut edistävät korkeasti koulutetun työvoiman kehittymistä. Nämä opiskelijat tuovat osaamisensa, taitonsa ja kansainväliset verkostonsa, jotka hyödyttävät paikallisia työmarkkinoita sekä edistävät innovaatioita ja kilpailukykyä eri sektoreilla. 

Kansainvälinen opiskelijarekrytointi on suomalaisille korkeakouluille elintärkeää, sillä se tuo kulttuurista monimuotoisuutta, edistää akateemista huippuosaamista, vauhdittaa talouskasvua, tukee kykyjen säilyttämistä, parantaa oppilaitosten mainetta ja vahvistaa globaaleja yhteyksiä. Kansainvälisten opiskelijoiden tehokkaan rekrytoinnin ja tuen varmistamiseksi VAMK jatkaa kansainvälisten koulutusohjelmiensa kehittämistä ja tarjonnan monipuolistamista sekä tarjoaa kansainvälisiä opiskelijapalveluita, mentorointi- ja Talent-ohjelmia sekä tukea kulttuuriseen integraatioon. 

Pyrimme osaltamme myös edistämään ja virtaviivaistamaan sekä kansallista korkeakouluyhteistyötä että yhteistyötä viranomaisten kanssa muun muassa ammattikorkeakoulujen kansainvälisen markkinoinnin työryhmän HERENETin kautta, jossa itse toimin nyt varapuheenjohtajana. VAMK jatkaa strategiansa toteuttamista vuonna 2023 ja siitä eteenpäin edistääkseen kansainvälistymistä, tarjotakseen opiskelijoilleen globaalia koulutusta ja taatakseen yrityksille osaavaa työvoimaa. 

Sirpa Rutanen

Viestintä- ja markkinointipäälikkö