Brändipersoonat ovat avainasemassa kohderyhmän ymmärtämisessä ja markkinoinnin suunnittelussa, tarjoten suuntaviivoja sisällöntuotantoon ja tuotekehitykseen. Niitä voidaan hyödyntää myös yhteisön rakentamisessa ja brändin personoinnissa, luoden inhimillisen ja lähestyttävän kuvan organisaatiosta. Käyttämällä brändipersoonia työn tukena organisaatio voi siis paremmin ymmärtää ja palvella kohderyhmäänsä sekä luoda vahvempia ja kestävämpiä suhteita asiakkaisiin ja sidosryhmiin.

Ikoni kadella oranssi

Kohderyhmän ymmärtäminen:

Brändipersoonat auttavat organisaatiota hahmottamaan, millaisia ihmisiä heidän kohderyhmänsä edustaa ja millaisista asioista he ovat kiinnostuneita. Tämä auttaa suunnittelemaan kohdennettuja markkinointi- ja viestintästrategioita.

Ikoni nuolet oranssi

Sisällöntuotannon ohjaus:

Brändipersoonat tarjoavat suuntaviivoja sisällöntuotantoon ja markkinointiviestintään. Kun tiedetään, millaiset aiheet ja lähestymistavat puhuttelevat brändipersoonan edustamaa kohderyhmää, voidaan luoda relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä.

Ikoni ihminen tsek oranssi

Tuotteen ja palvelun kehittäminen:

Brändipersoonien avulla voidaan ymmärtää paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Näitä tietoja voidaan hyödyntää tuote- ja palvelukehityksessä, jotta voidaan luoda ratkaisuja, jotka vastaavat kohderyhmän tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Ikoni tykkaa oranssi

Brändin personointi:

Brändipersoonat auttavat brändiä saamaan inhimillisen ja persoonallisen ulottuvuuden, mikä tekee siitä houkuttelevamman ja helpommin lähestyttävän kohderyhmälle.

Suomenkielinen hakijamarkkinointi AMK

Bravin taustalla

Uraorientoitunut, AMK

JESSE

Arvostaa mahdollisuutta  joustavuutta työn ja opiskelun yhdistämisessä. Tahtoo edetä urallaan vaativimpiin tehtäviin.

Jesse on 25-vuotias oleva ammattilainen, jolla on taustaa merkonomin opinnoista ja muutaman vuoden kokemus työelämästä. Hän etsii uusia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan liiketalouden alalla ja hakeutua monimuoto- tai verkko-opintoihin, jotka sopivat hänen kiireiseen aikatauluunsa. Jessen tavoitteena on yhdistää työ ja opiskelu saumattomasti hyödyntäen ammattikorkeakoulun tarjoamia joustavia opiskelumahdollisuuksia.

Hän haluaa saada käytännönläheistä oppimista ja tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa varmistaakseen uransa kansainväliset mahdollisuudet ja valmiudet liiketoiminnan haasteisiin.

 • Kiinnostunut AMK-tutkinnosta joustavasti monimuoto-opintoina
 • Kanavat:

 
Nermine taustalla

Arvojen ohjaama muutoksentekijä, AMK

PILVI

Sosiaalisena ihmisenä Pilvi odottaa opiskelulta vertaistukea ja vuorovaikutusta sekä laadukasta opetusta.

 

Pilvi, 19-vuotias Etelä-Suomesta kotoisin oleva opiskelija, joka on innostunut ihmisten auttamisesta ja hyvinvoinnista. Hän haluaa työskennellä aktiivisesti ihmisten parissa ja vaikuttaa positiivisesti heidän hyvinvointiinsa. Pilvi arvostaa arvopohjaisia opintoja, erityisesti korostaen VAMKin eettisyyttä, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä.

Vaikka Pilvi epäilee ruotsin kielen tarvetta Vaasassa työharjoittelun aikana, hän on motivoitunut kehittämään taitojaan ja löytämään uramahdollisuuksia, jotka vastaavat hänen intohimojaan ja arvojaan ihmisten auttamisesta ja terveyden edistämisestä.

 • Kiinnostunut AMK-tutkinnosta SOTE-alalla
 • Kanavat: Instagram, Tiktok

 

Duc taustalla

Arvojen ohjaama muutoksentekijä, AMK

JULIUS

Julius ohjaa vahvasti valintojaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden arvoilla, osoittaen kiinnostusta yhteiskunnan hyvinvointiin ja tulevaisuuteen.

 

Julius, 20-vuotias ympäristöaktiivi, jonka sydäntä lähellä on ympäristoasiat ja kestävän kehityksen arvot. Hän on pitänyt muutaman välivuoden ja etsinyt merkityksellistä työtä ympäristön ja ihmiskunnan hyväksi. Hän on kiinnostunut puhtaan energian ratkaisuista ja teknologian tuomista mahdollisuuksita pelastaa maailma.

Juliuksen luontoharrastukset, kuten retkeily ja jooga, heijastavat hänen syvää yhteyttään ympäröivään maailmaan ja halua vaalia sitä. Hän kaipaa koulutusta, joka auttaa häntä löytämään konkreettisia ratkaisuja ympäristöongelmiin ja tarjoaa mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä maailman pelastamiseksi.

Vaasan kaupunki ja sen uramahdollisuudet ovat Juliukselle vielä vieraita, mutta hän haluaa löytää koulutuksen ja työn, joka vie hänet kohti tavoitettaan tehdä maailmasta parempi paikka.

 • Kiinnostunut AMK-tutkinnosta tekniikan-alalla, etenkin energia-tekniikka ja ympäristöteknologia kiinnostavat
 • Kanavat:Duc taustalla

Hyvän elämän etsijä, AMK

EEMELI

Etsii ja arvostaa vahvasti työelämän ja vapaa-ajan balanssia. Haluaa pysyä lähellä sukulaisiaan maalla.

 

Eemeli 19-vuotias maalta kotoisin oleva innokas DIY-harrastaja, joka nauttii kokeilemisesta ja asioiden saattamisesta toimimaan omin käsin. Vaikka hän on juuri valmistunut ammattikoulusta, hän haluaa jatkaa koulutusta ja hakeutua töihin suunnittelijaksi. Eemeli arvostaa perheen läheisyyttä eikä halua muuttaa kauas lapsuuden perheestään ja sukulaisistaan. Eemeli haaveilee myös omasta perheestä ja talosta lähellä lapsuuden perhettään.

Vaikka Eemelillä on pelkoja matematiikasta, hän haluaa voittaa ne ja menestyä opinnoissaan, sillä hän tietää, että suunnittelijan uraan varten tarvitaan lisää koulutusta ja matematiikkaa.

 • Kiinnostunut: AMK-tutkinnosta tekniikan-alalla
 • Kanavat: Youtube, TwichBravin taustalla

Aktiivinen verkostoituja, AMK

EERO

Eero tavoittelee opinnoillaan laajoja verkostoja sekä käytännön kokemusta, jotka tukevat hänen tulevaisuuden yrittäjyyshaaveitaan perheyrityksessä.

Eero, 20-vuotias yrittäjäperheen poika, tavoittelee AMK-tutkintoa liiketalouden alalla. Hän haluaa laajentaa verkostojaan opintojensa kautta, erityisesti muihin opiskelijoihin ja yrityksiin, saadakseen arvokasta kokemusta ja kontakteja tulevaisuuden perheyrityksensä hyväksi.
Eerolle yhteisöllisyys ja verkostoituminen ovat keskeisiä; hän haluaa myös toimia aktiivisesti opiskelijajärjestöissä, kuten VAMOKissa ja SAMOKissa, osallistuen opiskelijatoimintaan ja vaikuttaen opiskelijayhteisön kehittämiseen ja hyvinvointiin.

Vaikka koulun käynti ei aina motivoikaan, Eero etsii opintoja, jotka tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja opiskelijatoimintaan.

 • Kiinnostunut AMK-tutkinnosta liiketalouden puolella, voisi opiskella myös englanniksi
 • Kanavat: Instagram, Tiktok, Youtube

Suomenkielinen hakijamarkkinointi YAMK

Miriam taustalla

Uraorientoitunut, YAMK

LAURA

Laura tavoittelee YAMK-tutkinnolla syventynyttä erikoistumista teknisellä alalla, joka parantaa merkittävästi hänen uranäkymiään ja houkuttelee työnantajia sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Laura on 35-vuotias 3 lapsen äiti, joka elää vilkasta ruuhkavuosien vaihetta. Hänellä on useamman vuoden työkokemus alalta ja vahva halu edetä urallaan vaativampiin tehtäviin. Laura hakeutuu YAMK-tutkintoon töidensä ohella, joka on hänelle haaste, mutta myös merkittävä askel urakehityksessä.

Hän kaipaa ammattikorkeakoulun tarjoamaa tukea ja joustavia opiskelumahdollisuuksia, jotka auttavat tasapainottamaan työn, opiskelun ja perhe-elämän vaatimukset. Hän odottaa opiskelulta saavansa uusinta tietoa oman alansa tämän hetkisiin kehityskulkuihin. Lauralla on intohimoinen suhtautuminen omaan alaansa ja haluaa hyödyntää YAMK-opintojaan luodakseen vahvan perustan tulevaisuuden menestykselle Vaasan seudulla.

 • Kiinnostunut YAMK-tutkinnosta, osittainen itseopiskelumahdollisuudet houkuttavat ja tuovat joustavuutta kiireiseen elämän vaiheeseen
 • Kanavat:

 
 

Nermine taustalla

Hyvän elämän etsijä, YAMK

SANNA

Etsii ja arvostaa vahvasti työelämän ja vapaa-ajan balanssia.

Sanna 48-vuotias on kokenut sairaanhoitaja, joka haluaa kehittää itseään kouluttautumalla YAMK-tutkinnon avulla. Hän kuuli, että YAMK-tutkinnon voi suorittaa joustavasti pääosin verkko-opinnoilla, mikä sopisi hyvin hänelle työnohella tehtäväksi.

Sanna tavoittelee parempaa työelämän ja vapaa-ajan tasapainoa, pois vuorotyöstä, ja haluaa paremman palkan saavuttamisen myötä nauttia enemmän luonnosta ja vaeltamisesta vapaa-ajallaan.

 • Kiinnostunut YAMK-tutkinnosta, osittaiset itseopiskelumahdollisuudet houkuttavat, mutta etsii myös vertaisoppimiseen ja kokemuksien vaihtoon opiskelukavereita. 

Bravin taustalla

Aktiivinen verkostoituja, YAMK

JARI

Hakee opintojen kautta laajoja verkostoja niin muista opiskelijoista, opettajista kuin työelämästä.

Jari, 35-vuotias kansainvälisessä suuressa yrityksessä työskentelevä insinööri, suuntaa kohti YAMK-tutkintoa kehittääkseen itseään ja laajentaakseen verkostojaan liiketoiminnan ja tekniikan alalla. Hän arvostaa vertaistukea ja sparrausta verkostossa sekä haluaa löytää uusia kumppaneita ja kollegoita uransa kehittämiseksi. Jarille on tärkeää saada lisäbuustia urakehitykselleen ja verkostoitua aktiivisesti kansainvälisesti, erityisesti ESN:n ja muiden kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Hän on kiinnostunut kestävästä kehityksestä ja akkuteollisuudesta, erityisesti liittyen uusiutuviin energiaratkaisuihin ja energiavarastointiteknologioihin. Hän haluaa syventää osaamistaan näillä alueilla YAMK-opintojen avulla ja vaikuttaa alan kehitykseen sekä laajentaa kansainvälistä verkostoaan kestävän kehityksen ja energiateknologian asiantuntijoiden kanssa. Jari uskoo, että kestävät ja innovatiiviset ratkaisut ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tulevaisuuden energiasektorin kehittämisessä.

 • Kiinnostunut YAMK-tutkinnosta, jossa pääsee tekemään mahdollisimman paljon yhdessä muiden kanssa.
 • Kanavat: Linked In, YouTube

Jatkuvan oppimisen opiskelijat

Nermine taustalla

Uuden uran etsijä, JO, AMK

SARI

Sari haluaa uraltaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia kehittyä. Hän kaipaa työtehtäviä, jotka inspiroivat ja motivoivat häntä oppimaan jatkuvasti uutta.

Sari, 38, on päättäväinen ja motivoitunut nainen, joka etsii uutta uraa, joka tarjoaa joustavuutta, ajankohtaista tietoa ja mahdollisuuksia verkostoitua. Hän haluaa jatkuvasti kehittää itseään ja löytää työn, joka on sekä inspiroiva että merkityksellinen. Hän arvostaa ajankohtaisia ja innovatiivisia opintoja, jotka ovat suoraan sovellettavissa työelämään, ja etsii joustavaa tapaa opiskella uusi korkeakoulututkinto. Sari on innostunut verkostoitumaan uusien alan ihmisten kanssa, sekä opiskelijoiden että opettajien, ja pitää tärkeänä luoda vahvoja ammatillisia kontakteja.

Hän harrastaa kokkausta, kuntoilua, kirjallisuutta ja käsitöitä, ja arvostaa yhteisöllisyyttä ja uusimpia trendejä. Sari etsii uutta uraa, joka ei vain tarjoa uusia haasteita ja joustavuutta, vaan myös mahdollisuuden tehdä työtä, joka edistää tärkeitä arvoja, kuten kestävää kehitystä tai yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Hän haluaa työn, jossa voi kokea tekevänsä merkityksellistä ja arvokasta työtä, joka antaa enemmän tarkoitusta elämälle ja vaikuttaa positiivisesti maailmaan.

 • Kiinnostunut Avoimen polku-opinnoista korkeakoulututkintoon sekä monimuoto AMK-tutkinnoista.
 • Kanavat: Instagram, Facebook, Linked In 

Duc taustalla

Uransa kehittäjä, JO, YAMK

KALLE

”Mahdollisuudet avautuvat niille, jotka tarttuvat niihin.” Kalle on mies, joka arvostaa konkreettisia hyötyjä ja käytännön sovellutuksia, ja vaikka hänellä ei ole suurta intohimoa opiskeluun, uusien työmahdollisuuksien ja taloudellisen turvan saavuttaminen motivoivat häntä tarttumaan uusiin haasteisiin.

Kalle, 45, on logistiikkapäällikkö, joka on saanut työpaikaltaan kehotuksen suorittaa uuden isomman opintokokonaisuuden. Vaikka hänellä ei ole erityistä motivaatiota opiskeluun, hänet houkuttelevat opintojen jälkeiset mahdollisuudet ylennykseen ja palkankorotukseen. Perhe, uralla eteneminen ja työn ja vapaa-ajan tasapaino ovat Kallelle tärkeitä. Hän nauttii ulkoilusta, kodin parannusprojekteista ja uusista teknologisista innovaatioista.

Kallen motivaattoreina toimivat konkreettiset hyödyt, kuten käytännönläheiset ja joustavat opiskelumahdollisuudet, sekä selkeät palkkiot uralla etenemisen muodossa. Vaikka perinteinen ja teoreettinen opiskelu ei häntä innosta, hän on valmis tarttumaan haasteisiin saavuttaakseen ammatilliset tavoitteensa ja parantaakseen perheensä elintasoa.

 • Kiinnostunut isommasta aihe kokonaisuudesta esim. 30 op erikoistumiskoulutukset
 • Facebook, Linked In 

Bravin taustalla

Tulevaisuuden menestyjä, JO

OSSI

Ossi etsii nopeaa ja helpompaa reittiä korkeakouluun, jossa hän voi kehittyä ja valmistautua kansainväliseen uraan ilman liiallista painetta. Hän kaipaa ympäristöä, joka tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia hänen tavoitteidensa saavuttamiseen.

Ossi on 19-vuotias merkonomiopiskelija, joka unelmoi urasta kansainvälisessä yrityksessä. Vaikka hän menestyi opinnoissaan, pääsykokeet ammattikorkeakouluun ahdistivat häntä. Ossi työskenteli osa-aikaisesti kaupassa, mutta halusi enemmän haasteita ja kehittymismahdollisuuksia.

Hän haluaa syventää osaamistaan, oppia uusimpia trendejä ja strategioita sekä kehittää käytännön taitoja, joita hän voi hyödyntää urallaan. Hän haluaa päästä tekemään projekteja ja harjoitteluita, joissa voi soveltaa oppimaansa oikeisiin tilanteisiin ja hankkia konkreettista työkokemusta. Hän kaipaa opinto-ohjausta, mentorointia ja muita tukipalveluja, jotka auttavat häntä suuntaamaan urapolkuaan ja valmistautumaan työelämään, koska uudet asiat saattavat ahdistaa häntä liikaa, mutta alkuun päästyään hän pääsee loistamaan taidoillaan.

 • Kiinnostunut väylä- tai polku-opinnoista korkeakouluun
 • Kanavat:

 
 

Miriam taustalla

Ikuinen opiskelija, JO

TERTTU

Tertulle elinikäinen oppiminen on elämäntapa, joka pitää mielen ja kehon virkeänä ja avaa jatkuvasti uusia ovia ja mahdollisuuksia.

Terttu, 55-vuotias freelance-konsultti, elää mottonsa ”vierivä kivi ei sammaloidu” mukaisesti. Hän on aina ollut utelias ja haluaa pysyä ajan hermolla, minkä vuoksi hän osallistuu jatkuvasti lyhyille kursseille oppiakseen uusia taitoja ja tietoa. Kielten opiskelu, teknologiainnovaatioiden seuraaminen ja kirjoittaminen pitävät hänen mielensä vireänä. Terttu myös harrastaa joogaa ja meditaatiota, mikä auttaa ylläpitämään tasapainoa elämässä ja kaikki itsensä kehittämiseen liittyvät asiat ovat sydäntä lähellä.

Elinikäinen oppiminen on Tertulle elämäntapa, joka estää häntä tuntemasta itseään vanhaksi ja avaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Hän arvostaa yhteisöllisyyttä ja jakaa mielellään tietoa muiden kanssa, inspiroiden samalla muita oppimaan ja kehittymään. Terttu uskoo, että pysyminen ajan tasalla on avain elinvoimaisuuteen ja merkitykselliseen elämään.

 • Kiinnostunut oppimisesta sekä uusien opintojen kautta saamista kontakteista
 • Facebook, Linked In

Kansainvälinen opiskelijarekrytointi

Bravin taustalla

Uraorientoitunut

BRAVIN

Keskiössä tutkinnon mahdollistamat uranäkyvyydet ja hyvä palkka & elintaso.

 

Bravina on kiinnostunut työelämän konkreettisista mahdollisuuksista, erityisesti Suomessa. Hän haluaa kuulla inspiroivia tarinoita entisiltä opiskelijoilta, jotka ovat luoneet menestyksekkään uran kotimaassa. Työllistymisen ja kansainvälisten yritysten tarjoamien mahdollisuuksien korostaminen ovat tälle henkilölle tärkeitä.

Bravin arvostaa VAMKin valmistuneiden korkeaa työllistymisprosenttia ja haluaa tietää, miten hankittu osaaminen voi avata ovia kansainvälisiin yrityksiin. Opiskelijaelämä ei ole keskiössä, mutta harjoittelu- ja vaihtomahdollisuudet ovat merkittäviä. Uraohjaus ja tuki työuran alkuvaiheissa ovat hänelle tärkeitä.

Vaasa ja sen kansainvälisyys kiinnostaa erityisesti Bravinia. Hän haluaa tietää, mitä Vaasa tarjoaa uramahdollisuuksien suhteen ja miten kaupunki voi avata ovia kansainväliseen työelämään.

 • Tutkinto: Bachelor ja Masters
 • Kohdemarkkinamme: Intia, Vietnam, Lähi-itä

 
Duc taustalla

Arvojen ohjaama muutoksentekijä

DUC

Valintoja ohjaavat vahvasti arvot ja kestävä kehitys & vastuullisuus. On kiinnostunut yhteiskunnan hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta.

 

Duc on syvästi sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen ja yhteisöjen hyvinvointiin. Hänen päätöksiään ohjaavat vahvat arvot, kuten vastuullisuus ja tulevaisuuden huomioiminen. Hän on erityisen kiinnostunut yhteiskunnan monimuotoisuudesta ja haluaa nähdä konkreettisia toimia näiden arvojen toteuttamiseksi.

Opiskelijana hänelle on tärkeää taloudellinen joustavuus, kuten mahdollisuus hyödyntää Early bird -etua. Hän arvostaa myös työskentelymahdollisuuksia opintojen ohessa, mikä osoittaa hänen sitoutumistaan ja kykyään tasapainottaa opiskelu ja työelämä.

Ducille resonoi erityisesti Vaasan monikulttuurinen yhteisö. Hän haluaa nähdä influencer-sisältöjä, kuten podcasteja ja vaikuttajaviestintää, jotka käsittelevät eettisyyttä, arvoja ja tasa-arvoa.

Duc odottaa, että VAMK konkreettisesti edustaa näitä arvoja käytännössä, kuten sitoutumista kestävään kehitykseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Duc näkee tulevaisuuden työuransa Vaasan energia-alan keskittymässä.

 • Tutkinto: Bachelor (erityisesti Energy Technology)
 • Kohdemarkkinamme: Aasia ja AfrikkaMiriam taustalla

Hyvän elämän etsijä

MIRIAM

Etsii ja arvostaa vahvasti työelämän ja vapaa-ajan balanssia.

 

Miriam korostaa elämän tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Hän etsii inspiraatiota opiskelija- ja alumnitarinoista, erityisesti niistä, jotka kertovat harjoittelusta ja työllistymisestä yrityksissä ja organisaatioissa.

Hän haluaa tietää, miten opiskelijaelämä ja harrastusmahdollisuudet rikastuttavat arkea Vaasassa. Hän haluaa kuvan käytännön elämästä Suomessa ja sen monipuolisista mahdollisuuksista työn, vapaa-ajan ja perheen yhdistämiseen.

Miriam haluaa löytää elämäntavan, joka tarjoaa sekä ammatillista kehitystä että henkilökohtaista onnellisuutta.

 • Tutkinto: Bachelor ja Masters
 • Kohdemarkkinamme: Aasia, Afrikka, Lähi-itäNermine taustalla

Aktiivinen verkostoituja

NERMINE

Hakee opintojen kautta laajoja verkostoja niin muista opiskelijoista, opettajista kuin työelämästä.

 

Nermine on aktiivinen verkostoituja, joka haluaa luoda laajoja yhteyksiä niin opiskelijayhteisössä kuin työelämässäkin. Hän etsii opintojensa kautta inspiraatiota opiskelijoiden ja alumneiden tarinoista sekä urapoluista ja yrittäjyydestä Suomessa.

Vaihto-opiskelumahdollisuudet ovat hänelle tärkeitä, samoin opiskelijaelämä ja erilaiset verkostot kuten VAMOK ja ESN. Hän on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja kiinnostunut toimimaan VAMKin opiskelijalähettiläänä.

Nermine tavoittelee työllistymismahdollisuuksia kansainvälisissä yrityksissä ja start-up-toiminnassa. Hän on kiinnostunut Vaasan kansainvälisyydestä ja haluaa kuulla kaupungin mahdollisuuksista. Koko maailma on hänen pelikenttänsä, ja hän on valmis jakamaan Suomen kokemuksia verkostoilleen ympäri maailmaa.

 • Tutkinto: Bachelor ja Masters (erityisesti liiketalous)
 • Kohdemarkkinamme: Aasia, Afrikka, Lähi-itä ja Latinalainen Amerikka